Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΗΛ.ΤΕΛ. 1180780 ΕΞ 2016 Αλλαγή στην συμπλήρωση του Αποδεικτικού Είσπραξης στις ΔΕΦΚ με καθεστώς 95 και καθεστώς 48 με κωδικό αναστολής πληρωμής 68

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Δ-ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Φ.Κ. 
& ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10  
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα 
Πληροφορίες:Μ. Σύλλα  
Τηλέφωνο:210.48.02.445 
Fax:210.48.02449  
e-mail:m.sylla@1926@syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 13/12/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΗΛ.ΤΕΛ. 1180780 ΕΞ 2016

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΘΕΜΑ: « Αλλαγή στην συμπλήρωση του Αποδεικτικού Είσπραξης στις ΔΕΦΚ με καθεστώς 95 και καθεστώς 48 με κωδικό αναστολής πληρωμής 68». 

Σας ενημερώνουμε ότι, από 14.12.2016 με την εγκατάσταση της v.02.30.00, κατά την έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης για α) το καθεστώς 95 «Εφοδιασμοί πλοίων & αεροσκαφών» και β) το καθεστώς 48 με κωδικό αναστολής πληρωμής 68 «Αναστολή του Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. μέχρι την 25η του επόμενου μήνα για οινοπνευματώδη προϊόντα, από Φορολογικές Αποθήκες, με προορισμό τα Δωδεκάνησα, η θέση «Παραλήπτης/Πληρωτής» θα συμπληρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία της θέσης 2β «Υπόχρεος» της ΔΕΦΚ. 

Επισημαίνεται επίσης ότι, με την εν λόγω αλλαγή στην συμπλήρωση του Αποδεικτικού Είσπραξης δίνεται πλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής των φορολογικών επιβαρύνσεων για τις ΔΕΦΚ των ανωτέρω α) & β) περιπτώσεων. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις. 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!