Οικονομικές Ειδήσεις

Νέο ασφαλιστικό Εγκύκλιες οδηγίες του Υπ. Εργασίας

ΑΠΕ-ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

Τρεις νέες εγκύκλιοι δημοσιεύτηκαν σήμερα σχετικά με την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου (ν. 4387/2016). Μπορείτε να διαβάσετε τις εγκυκλίους στους ακόλουθους συνδέσμους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ