Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία Δυνατότητα μεταφοράς και συμψηφισμού ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη -Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγραφος 4 (του άρθρου 27) του ν.4172/2013 προκειμένου να διευκρινισθούν και να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς και συμψηφισμού ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή, από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Άρθρο 

1. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 (Α7167) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη, με εξαίρεση τις ζημιές από επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης που προκύπτουν σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, βάσει της οποίας τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν απαλλάσσονται.».

2 Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται από 1.1.2014.

Η προς αντικατάσταση παράγραφος έχει σήμερα ως εξής:

"4. Ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη, με εξαίρεση το εισόδημα που προκύπτει από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., το οποίο δεν απαλλάσσεται στη βάση συνθήκης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συνάψει και εφαρμόζει η Ελλάδα."

Βουλή: Διευκρινήσεις για την τροπολογία που αφορά σε επιχειρήσεις, έδωσε η υφυπουργός Αικ. Παπανάτσιου

«Πρόκειται για καθαρά νομοτεχνική βελτίωση. Δεν κρύβεται τίποτα», απάντησε η υφυπουργός Οικονομικών, Αικατερίνη Παπανάτσιου στην κριτική για την τροπολογία που αφορά σε επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την τροπολογία, ζημιές που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης, δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη με εξαίρεση τις ζημιές από επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω μόνιμης εγκατάστασης, που προκύπτουν σε άλλη χώρα.

Όπως ανέφερε η κ. Παπανάτσιου, πρόκειται για διόρθωση που ζήτησαν οι υπηρεσίες καθώς δεν μπορούσαν να εφαρμόσουν την εν λόγω διάταξη. Έτσι, όπως είπε η υφυπουργός, η λέξη «εισόδημα» στο συγκεκριμένο άρθρο, διορθώνεται με την λέξη «ζημιές», καθότι, σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους θα προκύπτει ή ζημία ή κέρδος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!