Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1189/2016 Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ.1215/2017

Θέμα: «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού»

Η παρούσα απόφαση παρουσιάζεται κωδικοποιημένη όπως ισχύει με την απόφαση ΠΟΛ. 1215/2017. Η απόφαση αυτή καταργείται, από 31.12.2017, όπως ορίζεται σχετικά στη νεότερη απόφαση ΠΟΛ. 1219/2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!