Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1075/9-3-1998 Χορήγηση AΦM από ΔOY εκτός OΠΣΦ (TAXIS)

YΠOIK 1031220/1197/ΔM/ΠOΛ. 1075/9.3.1998 Χορήγηση AΦM από ΔOY εκτός OΠΣΦ (TAXIS)

Οπως γνωρίζετε από 3 Μαρτίου 1998 άρχισε ήδη να λειτουργεί στη ΔOY Μοσχάτου το Μητρώο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS) και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθ. 1027411/842/ΔM/26.2.98 Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (AΦM) και οι διαδικασίες απόδοσης.

κατά την εφαρμογή των παραπάνω από τη ΔOY Μοσχάτου παρατηρήθηκε ότι σε συναλλασσόμενους με αυτή έπρεπε να αποδοθεί AΦM λόγω αρμοδιότητος από άλλες ΔOY εκτός TAXIS, όπως μέλη εταιριών, παντρεμένες γυναίκες μη επιτηδευματίες κ.ά.

κατόπιν τούτου όλες οι ΔOY εκτός TAXIS υποχρεούνται να προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες, στη περίπτωση που προσέρχονται σε αυτές συναλλασσόμενοι της ΔOY Μοσχάτου σήμερα, άλλων ΔOY αργότερα, για χορήγηση AΦM:

- Θα συμπληρώνεται από τον υπόχρεο το έντυπο "ΔHΛΩΣH AΠOΔOΣHΣ AΦM", που και σήμερα χρησιμοποιείται για τους κατόχους EIX ή μοτοσυκλετών με κυβισμό μεγαλύτερο ή ίσο των 500 κ.ε., με τη προσθήκη δίπλα στην ημερομηνία γέννησης και του τόπου γέννησης απαραίτητα, καθώς και το ονοματεπώνυμο της μητέρας.

- Το πεδίο "ΔOY οχήματος" στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα αντικαθίσταται με τη "ΔOY TAXIS".

- Το έντυπο αυτό θα αποστέλλεται από τις ΔOY με FAX στο Τμήμα Γενικού Μητρώου του KEΠYO - υπόψη κας Kυριακάκη - και στα FAX 9576570/9576572/ 9576573 και αυθημερόν θα σας διαβιβάζεται ο AΦM που θα χορηγείτε.

- O AΦM αυτός θα κοινοποιείται και στη ΔOY TAXIS (ΔOY Μοσχάτου σήμερα), για τη λειτουργία της οποίας χορηγήθηκε.

H παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία θα τηρείται εφεξής από όλες τις εκτός TAXIS ΔOY για τη λειτουργία των ΔOY που κάθε φορά εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS).

ΔHΛΩΣH AΠOΔOΣHΣ A.Φ.M. ΣE ΦOPOΛOΓOYMENOYΣ κατόχους επιβατικών αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών με κυβισμό μεγαλύτερο ή ίσο των 500 κ.ε. ----------------------------------------------

A. Δ.O.Y. ΠETPOYΠOΛHΣ κωδ. Δ.O.Y. 1178 Τοπ. Γρ. 1178

A.Φ.M. ----------------- Δ.O.Y. ------------------------- οχήματος

B.

--------------------------------------------------------------------

EΠΩNYMO ή EΠΩNYMIA: -----------------------------

ONOMA: --------------------- Ονομα Πατέρα:-----------------------

EΠAΓΓEΛMA: ---------------------------------

TAYTOTHTA: --------------------------------

ΔIEYΘYNΣH: -----------------------------------

ΠOΛH: -------------------------- Τηλέφωνο: ---------------

HM/NIA ΓENNHΣHΣ: ------ /------ /-------

Υπέβαλε Δήλωση Φ.E. κατά το οικον. έτος:---------------

---------------------------------------------------------------------

*Προσοχή: Τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται υποχρεωτικά ---------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------- Γ. ΣTOIXEIA ANTIKΛHTOY

EΠΩNYMO: ------------ Ονομα:---------- Πατρ.:------------

OΔOΣ: --------- Αριθ.------- Ταχ. κωδ. --------

EIΔOΣ ANTIKΛHTOY: --------------------- -----------------------------------------------------------------------

* Προσοχή: Το παρόν επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης:

** Είδος αντικλήτου: 01-κατ.Εξ.εκτός E.O.K. 02-κατ. Εσωτερικού 06-κατ. Εξ. εντός E.O.K.

*** Είδος ταυτότητας: AT, EΣ, ΠN, ΠA, EA, ΛI, ΠΣ, ΔI, KA.

Hμερομηνία O παραλαβών ο/η δηλ. ___/___/___ ( υπάλληλος της ΔOY)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!