Υπουργείο Οικονομικών

Βουλή Κατατέθηκε σχέδιο νόμου για τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα. Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου "Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών".

Παρατίθενται ακολούθως η Αιτιολογική Έκθεση και το Σχέδιο Νόμου.

Σημείωση: Τα άρθρα 42 έως 56 αφορούν διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!