Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 1846 οικ./2016 Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών.

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την Κ.Υ.Α. 1069/2017
H K.Y.A 1846 οικ. 2016/13-10-2016 αντικαταστάθηκε από την Κ.Υ.Α 1069/2017

Αριθμ. 1846 οικ. [1]

ΦΕΚ B 3300 - 13.10.2016

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!