ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1119/2016 Απαλλαγή ΦΠΑ για αγορά ακινήτου από πρεσβεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Α' - Φ.Π.Α. 
ΕΙΣ: 
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας:106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:Ν. Σαϊτάνης, Α. Γκότση 
Τηλέφωνο:210- 3645378 
Fax:210- 3645413  
E-mail: dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

ΑΔΑ: ΨΘΩΚΗ-ΚΜΗ 

ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αθήνα, 2/8/2016 

Αρ. Πρωτ: ΠΟΛ. 1119 

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση της αριθ. 157/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 κωδ. ΦΠΑ, για αγορά ακινήτου από πρεσβεία. 

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την με αριθ. 157/2016 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. η οποία έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. 

Με την ανωτέρω γνωμοδότηση έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ότι η αγορά ακινήτου, εκ μέρους άλλης Χώρας, για να στεγάσει γραφεία της Πρεσβείας της, πρέπει να τύχει απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας, λαμβανομένης υπόψη και της τήρησης της αρχής της αμοιβαιότητας εκ μέρους της Χώρας αυτής. 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Γνωμοδότηση 157/2016 Ν.Σ.Κ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!