Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις αλλαγές στον Τελωνειακό Κώδικα, τον ΚΦΔ, τα ΕΛΠ, το ΦΠΑ, τα πρόστιμα, το Πιστοποιητικό, τον ΕΝΦΙΑ και άλλες διατάξεις

Βουλή: Το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τις αλλαγές στον Τελωνειακό Κώδικα, τον ΚΦΔ, τα ΕΛΠ, το ΦΠΑ, τα πρόστιμα, το Πιστοποιητικό, τον ΕΝΦΙΑ και άλλες διατάξεις

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαΐτας

Αναρτήθηκε στη Βουλή το ψηφισθέν νομοσχέδιο "Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών-μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ."

Διαβάστε αναλυτικά το νομοσχέδιο, όπως ψηφίστηκε, πατώντας εδώ.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!