Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία για το χρόνο κατάργησης του αγγελιοσήμου

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο προς ψήφιση νομοσχέδιο «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις.» μετατίθεται ο χρόνος κατάργησης του αγγελιοσήμου. 

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία, όπως κατατέθηκε στη Βουλή

Αιτιολογική έκθεση 

Προκειμένου για την αποτελεσματική επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων που προκύπτουν από την κατάργηση των αναφερομένων στην παρ.9 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α' 85) διατάξεων, κρίνεται αναγκαία η παράταση ισχύος τους. 
Σχέδιο διάταξης

Άρθρο.... 

Στην παρ.9 του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 (Α' 85), η φράση «Από την 1-8-2016» αντικαθίσταται με τη φράση «Από την 15-9-2016».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!