ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1101/2016 Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 
& Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α. 
ΤΜΗΜΑ Δ’ 
Φ.Π.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10 
Ταχ.Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες:Αικ.Μελανίτου 
Τηλέφωνο:210.69.87.407 
FAX:210.69.87.408 
E-mail:vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 7ΗΘΛΗ-ΚΥΩ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ: 

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2016 

Αρ.Πρωτ.: ΠΟΛ. 1101 

ΠΡΟΣ:Π.Δ. 

ΘΕΜΑ:«Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων»  

ΣΧΕΤ. Η αρ.πρωτ. Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο. 

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και εφαρμογή την αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 «Τροποποίηση της αρ.πρωτ. Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο. - Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων» Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΩΑΞΗ-ΘΥΞ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1934 Τεύχος Β της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ισχύει από την 29.06.2016. 

Με την εν λόγω Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της ανωτέρω σχετικής Α.Υ.Ο., έτσι ώστε η έκπτωση Φ.Π.Α. των εισροών του εγκεκριμένου αποθηκευτή που διενεργείται με τη Συγκεντρωτική Δήλωση ΕΦΚ, με την οποία καταβάλλεται ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ να καταλαμβάνει τις εισροές για τις οποίες εκδόθηκε ή λήφθηκε νόμιμο φορολογικό στοιχείο το μήνα εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη, με την υποχρέωση σήμανσης επί αυτού της ημερομηνίας παραλαβής του. 

Η εν λόγω ημερομηνία παραλαβής αποδεικνύεται από τον έλεγχο των λογιστικών αρχείων του εγκεκριμένου αποθηκευτή στα οποία καταχωρείται το φορολογικό στοιχείο, με βάση τις διατάξεις του ν.4308/24.11.2014 (ΦΕΚ 251/Α) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η    
ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!