ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1200/2-9-2015 Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών .

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ. 1088/2017

ΠΟΛ. 1200 

ΦΕΚ B 2001 - 15.09.2015

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!