Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΕΦΚΦ Γ 5018131 ΕΞ 1-9-2015 Παροχή οδηγιών σχετικά με τα πιστοποιητικά ταξινόμησης από 1/9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & ΦΠΑ - 
Τμήμα Γ' 
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο:210 6987401,404,406 
FAX:210 6987408  
e-mail:finexcis@otenet.gr

ΑΔΑ: 6370Η-ΔΡΜ 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Γ 5018131 ΕΞ 2015 

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. 

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών σχετικά με τα πιστοποιητικά ταξινόμησης από 1/9/2015

ΣΧΕΤ.: α) Η αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Γ 5017536 ΕΞ 2015/21-8-2015 ΕΔΥΟ 
β) Το από 31/8/2015 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ/νσης Ηλεκτρονικού Τελωνείου 

Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) σχετικής, αναφορικά με τους συντελεστές τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων με την εφαρμογή του προτύπου εκπομπών EURO 6, εφιστούμε την προσοχή σας, όσον αφορά στην περιγραφή του κωδικού της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο πιστοποιητικό ταξινόμησης, στις περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικού από 1/9/15 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Όπως μας ενημέρωσε η Δ/νση Ηλεκτρονικού Τελωνείου με το (β) σχετικό, κατά την έκδοση πιστοποιητικού ταξινόμησης από 1/9/2015, για οχήματα για τα οποία κατατέθηκαν παραστατικά που έχουν γίνει αποδεκτά σε προγενέστερη ημερομηνία, η περιγραφή του κωδικού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο πεδίο «Οδηγία Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Οχήματος» ενδέχεται να μην είναι η ορθή, λόγω τεχνικού σφάλματος. 

Ως εκ τούτου και μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος στο ICISnet, τα τελωνεία θα πρέπει να προβαίνουν στον έλεγχο ειδικά των κωδικών 1001, 1002 και 1003 και στη συμπλήρωση, στο πεδίο «Παρατηρήσεις», σε περίπτωση αναντιστοιχίας, ως κατωτέρω: 

«Αυτοκίνητο EURO ..... Λανθασμένη αυτόματη περιγραφή κωδικού αντιρ/κής τεχνολογίας.» 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!