Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1133/25-6-2015 Οφειλή τελών κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα που δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3642570, 3604308
FAX : 210 3642251

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015

ΠΟΛ.1133 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ : «Οφειλή τελών κυκλοφορίας για επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα που δεν τελούν υπό την φυσική κατοχή των ιδιοκτητών τους».

Με αφορμή γραπτές και προφορικές αναφορές πολιτών και Υπηρεσιών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με τις οποίες εκφράζονται διαμαρτυρίες για τη χρέωση τελών κυκλοφορίας σε βάρος ιδιοκτητών επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων τα οποία όμως δεν τελούν υπό τη φυσική κατοχή τους, κυρίως στις περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της μεταβίβασής τους με την αλλαγή της άδειας κυκλοφορίας τους, είτε εσκεμμένα επειδή εξαπατήθηκαν, είτε λόγω αδράνειας του αγοραστή (ή του εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου), τον οποίο καλόπιστα εξουσιοδότησε ο πωλητής – ιδιοκτήτης προς τούτο, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

1. Με το αριθ. Δ.ΤΕΦΒ΄1166035 ΕΞ/31-10-2013 έγγραφό μας διευκρινίστηκε ότι για να γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος του οποίου δεν ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση, δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για το χρονικό διάστημα που το όχημα δεν βρίσκεται στην φυσική κατοχή του, πρέπει να διαπιστούται το γεγονός που επικαλείται δια δικαστικής αποφάσεως, άλλως θα παρατηρείται το φαινόμενο να εμπλέκεται η Διοίκηση σε ιδιωτική διαφορά (πωλητή – αγοραστή) δεχόμενη ότι έχει γίνει μια μεταβίβαση οχήματος η οποία δεν αποδεικνύεται από τα απαιτούμενα εκ του νόμου στοιχεία. Με το ίδιο ως άνω έγγραφο θεωρήθηκε επίσης ότι από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί η καταχώριση των οχημάτων από τα οποία έχουν αποξενωθεί (φυσικά) πλήρως οι ιδιοκτήτες τους, από την Ελληνική Αστυνομία στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Εθνικής Βάσης Δεδομένων, θα ήταν χρήσιμο να παρέχεται η πληροφόρηση αυτή τόσο στο Υπουργείο μας, όσο και στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για την ορθότερη διαχείριση των ως άνω εξεταζομένων περιπτώσεων όπου ο ιδιοκτήτης έχει αποξενωθεί από την φυσική κατοχή του οχήματος και αγνοεί την τύχη του. 

2. Όπως προκύπτει από το Φ 1000.2/31498/2014/16-6-2014 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής «Ο Συνήγορος του Πολίτη» με το οποίο κοινοποιήθηκε πόρισμα σχετικό με το αντικείμενο του θέματος, κατόπιν σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε ύστερα από αναφορές πολιτών, στους κ.κ. Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη καθώς και στην Υπηρεσία μας, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τροποποίησε – συμπλήρωσε την Κανονιστική Διαταγή 2/1985 « Απολεσθέντα – ανευρεθέντα – κλαπέντα αντικείμενα και αναζητήσεις προσώπων και πραγμάτων» ούτως ώστε η «δήλωση μη μεταβίβασης οχήματος» που υποβάλλεται στις αστυνομικές αρχές από τους πωλητές – ιδιοκτήτες αυτών, να καταχωρείται στην Εθνική Βάση Δεδομένων και τα οχήματα αυτά να αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές. 

3. Ενόψει των ανωτέρω, τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα που καταχωρούνται στην ως άνω Εθνική Βάση Δεδομένων με «δήλωση μη μεταβίβασης οχήματος» ως «Απολεσθέντα – ανευρεθέντα – κλαπέντα αντικείμενα και αναζητήσεις προσώπων και πραγμάτων» μπορούν να τεθούν σε αναγκαστική ακινησία από τους κατά τα ως άνω ιδιοκτήτες τους, από την ημερομηνία συντέλεσης του συμβάντος όπως αυτή θα προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση που θα χορηγείται για το σκοπό αυτό από τις κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, η οποία και θα υποβάλλεται ως υποχρεωτικό δικαιολογητικό στις αρμόδιες φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ.), από κοινού με την σχετική αίτηση θέσης σε αναγκαστική ακινησία του κατά περίπτωση επιβατικού αυτοκινήτου. Κάθε άλλη αντίθετη με την ως άνω θέση της Διοίκησης, παύει να ισχύει από την έκδοση της παρούσας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!