Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΤΟΚ Γ 5006377 ΕΞ 2015 Παρέχονται οδηγίες για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών κατά την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης κατά τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών με καύσιμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΤΕΛ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΜ/ΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
2.Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:I. Πολυτσάκης, Δ. Ζορμπάνος
Τηλέφωνο:210 6987505, 2106987469
FAX:210 6987506, 2106987408
E-mail:d18a@2001.svzefxis.gov.gr
vat-customs@2001.svzefxis.gov.gr

ΑΔΑ: 72ΘΘΗ-65Ψ

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015

Αρ. Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5006377 ΕΞ 2015

ΠΡΟΣ: Ως ΠΔ

ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών κατά την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης κατά τους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών με καύσιμα.

1. Όπως είναι γνωστό ο εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών με υποκείμενα καύσιμα, στις περιπτώσεις που από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται πλήρης απαλλαγή των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων, πραγματοποιείται με την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ). Με βάση τη Δήλωση αυτή καταβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή ο φόρος για τον οποίο δεν παρέχεται απαλλαγή από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή πωλητή κατά την έξοδο των καυσίμων από την Φορολογική Αποθήκη.

2. Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν παρασχεθεί, η συμπλήρωση ορισμένων πεδίων της ΔΕΦΚ, στην περίπτωση που χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών πραγματοποιείται ως εξής:

• θέση 1 «Δήλωση»: COM 9

• θέση 37α «Καθεστώς»: 95

• θέση 2α «Αποστολέας»: συμπληρώνεται με τα στοιχεία της φορολογικής αποθήκης από την οποία εξέρχεται το καύσιμο,

• θέση 2β «Υπόχρεος»: συμπληρώνεται με τα στοιχεία του συναλλασσομένου που είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης δηλαδή στην περίπτωση εφοδιασμού με καύσιμα την εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών που πραγματοποιεί την παράδοση (πώληση) προς το δικαιούχο μερικής απαλλαγής πρόσωπο.

• θέση 8 «Παραλήπτης»: συμπληρώνεται με τα στοιχεία του πλοίου ή του αεροσκάφους.

3. Στη συνέχεια, κατά την έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης, η θέση «Παραλήπτης /Πληρωτής» συμπληρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία της θέσης 8 της ΔΕΦΚ. Το γεγονός αυτό στην περίπτωση του εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με καύσιμα δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα δεδομένου ότι πληρωτής είναι η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών που πραγματοποιεί την παράδοση (πώληση) και όχι το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το πλοίο ή το αεροσκάφος. Επιπλέον δε, η μη σωστή αποτύπωση του γεγονότος έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αποδεικτικό είσπραξης από την εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών για φορολογικούς σκοπούς ( π.χ. έκπτωση ΦΠΑ εισροών).

4. Η Υπηρεσία μας αναγνωρίζοντας το ως άνω πρόβλημα και με στόχο την επίλυση του έχει απευθυνθεί στην αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επισημαίνοντας την ανάγκη υλοποίησης σχετικής απαίτησης προκειμένου όταν στη θέση 37α «Καθεστώς» της ΔΕΦΚ συμπληρώνεται ως αιτούμενο καθεστώς ο κωδικός 95 «Εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών» τότε η θέση «Παραλήπτης/Πληρωτής» του Αποδεικτικού Είσπραξης να συμπληρώνεται αυτόματα με τα στοιχεία της θέσης 2β «Υπόχρεος» και όχι με τα στοιχεία της θέσης 8 «Παραλήπτης» της ΔΕΦΚ.

Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι την υλοποίηση της σχετικής απαίτησης, για την οποία θα σας ενημερώσουμε με νεώτερη εγκύκλιο διαταγή μας ο προϊστάμενος της αρμόδιας τελωνειακής αρχής σε κάθε αποδεικτικό είσπραξης που εκδίδεται κατά τα ανωτέρω θα πραγματοποιεί σχετική πράξη όπου θα γίνεται μνεία στο πρόσωπο που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απέδωσε το φόρο στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή για τον οποίο δεν παρέχεται απαλλαγή. Το αποδεικτικό είσπραξης αυτό θα τηρείται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή πωλητή ο οποίος δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε νόμιμη χρήση του έναντι των φορολογικών και τελωνειακών αρχών.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Τμηματάρχης
Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!