Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1026/22-1-2015 Χρόνος έκδοσης των παραστατικών που απαιτούνται για την απόδειξη του δασικού χαρακτήρα ακινήτων, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Γ΄ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα 
Τηλέφωνα: 210 3375880, 890
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ: Ω0Γ9Η-Ν65
Αθήνα, 22 / 1 / 2015
ΠΟΛ.: 1026
ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Χρόνος έκδοσης των παραστατικών που απαιτούνται για την απόδειξη του δασικού χαρακτήρα ακινήτων, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014. 

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας αναφορικά με το θέμα και δεδομένου ότι η έκδοση σχετικών βεβαιώσεων από τις αρμόδιες (δασικές) υπηρεσίες της επικράτειας είναι χρονοβόρα και συνεπάγεται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των κυρίων των εν λόγω ακινήτων, παρακαλούμε, ειδικά για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, να κάνετε προς το παρόν δεκτές βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές προς απόδειξη του δασικού χαρακτήρα ακινήτων, εφόσον αυτές εκδόθηκαν μετά την ισχύ του νόμου 998/1979.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η Διοίκηση, στα πλαίσια της ελεγκτικής της αρμοδιότητας, διατηρεί το δικαίωμα του περαιτέρω ελέγχου του δασικού ή μη χαρακτήρα ενός ακινήτου με οποιονδήποτε τρόπο κριθεί πρόσφορο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ., και με βάση κριτήρια και οδηγίες που θα σας αποσταλούν στο μέλλον.  

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!