Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

Δ14Β 1170449 ΕΞ 24-12-2014 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις εκμισθώσεις ακινήτων σε φορείς του Δημοσίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β' «Έμμεσης φορολογίας» 
ΤΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ 
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας: 106 72 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες : Τ. Σφελινιώτη, 
Σ. Κουρβετάρη 
Τηλέφωνο : 210- 3645832 
Fax : 210-3645413 
e-mail : dfpa.b1@1992.syzefxis.gov.gr 

Αθήνα, 24/12/2014 

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1170449 ΕΞ 2014 

Πρωτ. Εισ.: 1124231/2014  

ΚΟΙΝ: Δ.Ο.Υ. 
ΦΑΕ Αθηνών 
Θησέως 55 - 57 
176 71 Αθήνα 

Θέμα: Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις εκμισθώσεις ακινήτων σε φορείς του Δημοσίου 

Σχετ.: Το υπ’ αριθ. πρωτ. 255793/10.09.2014 έγγραφό σας 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο ζητούνται πληροφορίες αναφορικά με τη δυνατότητα επιλογής υπαγωγής στο ΦΠΑ των εκμισθώσεων ακινήτων σε φορείς του Δημοσίου, όπως η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Ελληνική Αστυνομία, το Τελωνείο και άλλες υπηρεσίες Υπουργείων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' (ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, ως φορολογητέα παροχή υπηρεσίας λογίζεται η εκμίσθωση χώρων για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μισθωτή υποκείμενο στο φόρο, αυτοτελώς ή στα πλαίσια μικτών συμβάσεων, εφόσον ο εκμισθωτής το επιθυμεί και υποβάλλει για αυτό αίτηση επιλογής φορολόγησης. 

Όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1180/18.07.2013, δικαίωμα επιλογής φορολόγησης έχουν οι εκμεταλλευτές ακινήτων που τα εκμισθώνουν σε άλλες επιχειρήσεις για την άσκηση της εμπορικής τους δραστηριότητας παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. 

Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ, το Δημόσιο, οι ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατ’ αρχήν δεν θεωρούνται ότι είναι υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα για τις πράξεις που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, οι εκμισθώσεις ακινήτων προς φορείς ή υπηρεσίες του Δημοσίου δεν εμπίπτουν στις εκμισθώσεις του άρθρου 8.2.δ'(ϊϊ) για τις οποίες προβλέπεται δικαίωμα επιλογής φορολόγησης, εκτός αν οι εν λόγω φορείς αποκτούν την ιδιότητα του υποκείμενου στο φόρο προσώπου λόγω διενέργειας πράξεων παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών υπαγόμενων στο ΦΠΑ. 

Ακριβές αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο Γεν. Δ/ντής Φορολογικής Διοίκησης 
Ιωάννης Μπάκας 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!