ΚΦΔ

ΠΟΛ. 1004/2-1-2015 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων.

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ. 1002/2017

Αριθμ. ΠΟΛ. 1004

ΦΕΚ Β 2/2-1-2015

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!