Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κεφάλαιο

Δ13 ΦΜΑΠ 1083016 ΕΞ 28-05-2014 ΕΝ.Φ.Ι.Α. για ακίνητο το οποίο έχει εκμισθωθεί από την ΕΤΑΔ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. 
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα 
Τηλέφωνο:2103375878 
FAX:2103375834 
e-mail: d13.e9@yo.svzefxis.gov.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

Αθήνα, 28/5/2014 

Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1083016 ΕΞ 2014 

ΠΡΟΣ: ... Α.Ε. 

 

Θέμα: ΕΝ.Φ.Ι.Α. για ακίνητο το οποίο έχει εκμισθωθεί από την ΕΤΑΔ Α.Ε. 

Σε απάντηση επιστολής σας, σχετικά με την υποχρέωση καταβολής Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για ξενοδοχειακό συγκρότημα που έχει εκμισθωθεί από την ανώνυμη εταιρεία «ΕΤΑΔ Α.Ε.» προς την εταιρεία σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της περ. ι’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4223/2013, υποκείμενος σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι ο κάτοχος ακινήτου, πλην του Δημοσίου, που ανήκει στην «ΕΤΑΔ Α.Ε.» με τη συναίνεση της ως άνω εταιρείας και ανεξαρτήτως του τρόπου περιέλευσης σε αυτόν της κατοχής του ακινήτου. Επιπλέον, και σε συνδυασμό με τις παραγράφους 7 και 8 του ιδίου άρθρου, ακίνητο το οποίο εκμισθώνεται από την ανώνυμη εταιρεία «ΕΤΑΔ Α.Ε.», δηλώνεται από το μισθωτή του ακινήτου, ο οποίος οφείλει φόρο που ισούται με το φόρο που αναλογεί στην πλήρη κυριότητα. 

Οι διατάξεις περί ΕΝ.Φ.Ι.Α. ψηφίστηκαν πρόσφατα, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, και ελήφθησαν υπόψη τα αιτήματα φορέων και πολιτών, στα πλαίσια πάντοτε των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους, είχαν δε ως στόχο αφενός την καθολική φορολόγηση όλων των ακινήτων της ελληνικής επικράτειας, διευρύνοντας καθοριστικά τη φορολογητέα ύλη, και αφετέρου τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών σε εκπλήρωση της αντίστοιχης συνταγματικής υποχρέωσης. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση. 

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Μαρία Η. Μενούνου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!