Κεφάλαιο

Δ13Β 1055638 ΕΞ 2-4-2014 Kαταβολή φ.μ.α. με ταυτότητα οφειλής κατ’ άρθρο 15 ν.4223/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ 13)
ΤΜΗΜΑ: Β΄
Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84 - ΑΘΗΝΑ (να σταλεί και με email)
Τηλέφωνο: 210 3375835
FAX :210 3375834
Email :d13.fma@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 2 Απριλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ : Δ13Β 1055638 ΕΞ 2014

ΠΡΟΣ : ΟΛΕΣ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ.
ΚΟΙΝ.: Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι

ΘΕΜΑ: Kαταβολή  φ.μ.α.  με ταυτότητα οφειλής κατ’ άρθρο 15 ν.4223/2013.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται, αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4223/31.12.2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31.12.2013), με το οποίο αποδεσμεύεται ουσιαστικά η υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων από την καταβολή του φόρου, για δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1-1-2014, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, η καταβολή του φόρου αποδεικνύεται από  αποδεικτικό καταβολής, που εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο είναι απαραίτητο για τη σύνταξη του συμβολαίου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2β του άρθρου 13 του α.ν. 1521/1950.

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική  εφαρμογή για την έκδοση του προβλεπόμενου αποδεικτικού καταβολής, κατά τα οριζόμενα στην ως άνω διάταξη, είναι απαραίτητο, ο αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης υπάλληλος της φορολογικής διοίκησης, μετά την έκδοση της ταυτότητας οφειλής και την καταβολή του φόρου από τον υπόχρεο, να βεβαιώνει σε εμφανές σημείο στο σώμα της δήλωσης την εξόφληση του βάσει δήλωσης φόρου, αναγράφοντας το καταβληθέν ποσό, την ημερομηνία καταβολής,  τον αριθμό και την ημερομηνία του αποδεικτικού είσπραξης και το πιστωτικό ίδρυμα που το εξέδωσε, όπως αυτά εμφανίζονται ηλεκτρονικά στην εικόνα του φορολογούμενου.

Μόνο μετά από αυτή τη διαδικασία είναι σύννομη η επισύναψη στο σχετικό συμβόλαιο,  του αντιγράφου της παραληφθείσας δήλωσης.

Ευνόητο είναι ότι εφόσον κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής, η καταβολή του φόρου με την ταυτότητα οφειλής  γίνεται στα τμήματα εσόδων των αρμοδίων για την παραλαβή της δήλωσης Δ.Ο.Υ., αποφεύγεται η ταλαιπωρία τόσο των πολιτών (μετάβαση από τη Δ.Ο.Υ. στην Τράπεζα και επιστροφή στη Δ.Ο.Υ.) όσο και των Δ.Ο.Υ. (σχετική η ΔΗΛΕΔ Β 0000037 ΕΞ /02.01.2014).

Τέλος  επισημαίνουμε ότι σε όσες δηλώσεις έχουν παραληφθεί από 2/1/2014 μέχρι σήμερα από τις Δ.Ο.Υ. και δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, προκειμένου να είναι  έγκυρο το αντίγραφο  για τη σύνταξη του συμβολαίου, παρακαλούνται οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ., αφού ελέγξουν στο πληροφοριακό σύστημα και επιβεβαιώσουν την εξόφληση του οικείου φόρου σε  σχέση  με την  ταυτότητα οφειλής, να βεβαιώνουν στο σώμα της δήλωσης την εξόφληση του φόρου κατά τα ανωτέρω (είτε ο φόρος κατεβλήθη στα τμήματα εσόδων των Δ.Ο.Υ. ή σε κάποιο Πιστωτικό Ίδρυμα).

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!