Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Β 1049808 ΕΞ 20-3-2014 Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των μη τιμολογηθέντων αλιευμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) 
ΤΜΗΜΑ Β' 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες : Α. Λουγκάνη 
Τηλέφωνο : 210 3θΐ0065 
FΑΧ : 210 3615052

Αθήνα, 20/3/2014 

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1049808 ΕΞ 2014 

ΠΡΟΣ :

ΘΕΜΑ: «Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των μη τιμολογηθέντων αλιευμάτων.»

Απαντώντας στην από 18.2.2014 αίτησή σας, αναφορικά με την υποχρέωση ή μη έκδοσης εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων για τη διακίνηση αλιευμάτων από αλιείς με σκάφη μέχρι 12 μέτρα μήκος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1024/17.1.2014 διευκρινίστηκε ότι η απόφαση ΠΟΛ 1320/1998, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, απαλλάσσονται για τη δραστηριότητά τους αυτή από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων, εξακολουθεί να ισχύει.

2. Επίσης, από τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΑΥΟ ΠΟΛ 1320/30.12.1998 προκύπτει ότι οι εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι 12 μέτρων και οι σπογγαλιείς αντιμετωπίζονται ως προς τις υποχρεώσεις τους για τήρηση βιβλίων και έκδοση φορολογικών στοιχείων, κατ’ ανάλογο τρόπο με τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

3. Περαιτέρω, με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1024/17.1.2014 διευκρινίστηκε ότι οι αγρότες που από 1.1.2014 παραμένουν στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., δεν υποχρεούνται στην έκδοση συνοδευτικού εγγράφου για την παρακολούθηση (διακίνηση, παράδοση, αποστολή) των μη τιμολογηθέντων προϊόντων τους.

4. Ενόψει των ανωτέρω, δεδομένου ότι, από πλευράς διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (πρώην Κ.Β.Σ.), οι αλιείς του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 40 του Κώδικα Φ.Π.Α., έχουν αντιμετωπιστεί κατ’ ανάλογο τρόπο με τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εφαρμόζονται αναλογικά και για αυτούς τα διαλαμβανόμενα ως άνω στην παρ. 3 του παρόντος, δεν υποχρεούνται δηλαδή στην έκδοση συνοδευτικού εγγράφου για την παρακολούθηση των μη τιμολογηθέντων προϊόντων τους.

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Ευθύμιος Σαΐτης

 

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!