Κεφάλαιο

Δ13 ΦΜΑΠ 1046711 ΕΞ14-3-2014 Απαλλαγή Ιεράς Μονής Αγίου Όρους από την καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:2103375890
FAX:
e-mail:d13.etak@vo.svzefxis.qov.qr
d13.e9@vo.svzefxis.qov.qr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2014

Αρ. Πρωτ:Δ13 ΦΜΑΠ 1046711 ΕΞ 2014

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή Ιεράς Μονής.....................Αγίου Όρους από την καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ.

Σε απάντηση του εγγράφου σας, αναφορικά με την απαλλαγή από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. ακινήτων ιδιοκτησίας της Εκκλησία της Ελλάδος της Ιεράς Μονής................., σας γνωρίζουμε τα εξής :

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 δεν υπόκεινται στο Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., εκτός των άλλων, τα ακίνητα που ανήκουν : α) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και τις δημοτικές επιχειρήσεις, β) στα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ιγ' της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 αποκλειστικά για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους. Τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης ιγ' του άρθρου 29 του ν. 3842/2010 είναι οι κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Συντάγματος γνωστές θρησκείες και δόγματα, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Άγιο Όρος, το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος.

Στα νομικά πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης ιγ' ανήκουν όλες οι γνωστές θρησκείες και δόγματα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή. Επομένως τα ακίνητα που ανήκουν σε γνωστές θρησκείες, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή των νομικών προσώπων στα οποία ανήκουν, απαλλάσσονται, μόνο εφόσον χρησιμοποιούνται από αυτά αποκλειστικά για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους.

Επομένως για την Ιερά Μονή.................., δεν εφαρμόζεται η περίπτωση α' της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, η οποία αναφέρεται γενικά στην απαλλαγή από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. των ακινήτων των Ν.Π.Δ.Δ., αλλά η περίπτωση β' της ίδιας παραγράφου, που ως ειδικότερη καλύπτει όλες τις γνωστές θρησκείες και αυτές που έχουν περιβληθεί τον τύπο του Ν.Π.Δ.Δ. Άρα απαλλαγή από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. θα έχουν μόνο τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται από την Ιερά Μονή ..................... αποκλειστικά για την επιτέλεση του λατρευτικού, εκπαιδευτικού, θρησκευτικού και κοινωφελούς έργου της και όχι όσα εκμισθώνονται ή χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

Οποιαδήποτε άλλη ερμηνευτική προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότητας και θα αποτελούσε διακριτική μεταχείριση υπέρ της Ιεράς Μονής, αφού θα έφερνε σε δυσμενέστερη θέση τα υπόλοιπα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν περιβληθεί τον τύπο του Ν.Π.Δ.Δ.

Αναφορικά με τα ακίνητα που, σύμφωνα με τα ανωτέρω, απαλλάσσονται, έχει όμως παραταύτα συμπεριληφθεί Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. στους λογαριασμούς ηλεκτρικούς ρεύματος, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του περιγράφεται στην ΠΟΛ 1056/2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αναζητηθεί το ποσό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που έχει ήδη καταβληθεί.

Επικουρικά, σχετικά με τη μη επιβολή του ΤΑΠ, αναφέρουμε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, σύμφωνα με την οποία ειδικά για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης και δεν έχει υπολογισθεί το τέλος του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, εφόσον δεν υπάρχει απαλλαγή σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, το ειδικό τέλος υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου επί συντελεστή τρία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει και το εμβαδό του ακινήτου, το ειδικό τέλος υπολογίζεται κατά τα ανωτέρω, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών.

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Μαρία Η. Μενούνου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!