ΚΦΔ

Μηνιαίες συγκεντρωτικές-ΜΥΦ MS Excel βοήθημα για δημιουργία αρχείου xml

Αναρτήθηκε από τη Γ.Γ.Π.Σ. στη σελίδα των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων αρχείο excel που λειτουργεί ως βοήθημα για τη δημιουργία αρχείου xml. Το συγκεκριμένο αρχείο excel παράγει αρχεία που είναι σε αποδεκτή μορφή για την εφαρμογή των μηνιαίων συγκεντρωτικών.

Κατεβάστε το αρχείο αυτό εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!