Κεφάλαιο

Δ13 ΦΜΑΠ 1166836 ΕΞ 31-10-2013 Επισύναψη, σε συμβόλαιο, εκκαθαριστικού ΕΤΑΚ από τον οικοπεδούχο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013

Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1166836 ΕΞ 2013

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8

Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα 

Τηλέφωνο: 2103375879 FAX: 2103375834

e-mail: d13.e9@vo.svzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑ: Επισύναψη, σε συμβόλαιο, εκκαθαριστικού ΕΤΑΚ από τον οικοπεδούχο.

Σε απάντηση της από αίτησής σας, σχετικά με το εάν ορθώς προσαρτήθηκε σε συμβόλαιο που συντάχθηκε από εσάς μόνο εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009 του οικοπεδούχου, επί του οποίου βεβαιώνεται η καταβολή του τέλους που αναλογεί σε αυτό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το πραγματικό που παρουσιάζετε στην αίτησή σας, στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο που έχει υπογραφεί μεταξύ οικοπεδούχου φυσικού προσώπου και εργολάβου επίσης φυσικού προσώπου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΕΤΑΚ (ν. 3634/2008, όπως ίσχυε για τα έτη 2008 και 2009) σε περίπτωση εργολαβικού προσυμφώνου υπόχρεος στο τέλος ήταν σε κάθε περίπτωση ο οικοπεδούχος για όλο το ακίνητο συμπεριλαμβανομένου και του εργολαβικού ανταλλάγματος, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής οικοδομικής άδειας, ο οποίος έπρεπε τα αντίστοιχα έτη να αποτυπώσει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) την πραγματική κατάσταση του ακινήτου - διαμερισμάτων, ήτοι π.χ. σκέτο οικόπεδο, ημιτελή διαμερίσματα αποπερατωμένα κ.λπ. και σύμφωνα με τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, εάν αυτή υπάρχει.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4141/2013 στα συμβολαιογραφικά έγγραφα που συντάσσονται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (5-4-2013), αντί του πιστοποιητικού ΦΑΠ, τα φυσικά πρόσωπα προσκομίζουν εκκαθαριστικό σημείωμα - δήλωση ΕΤΑΚ 2009.

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι ο εργολάβος φυσικό πρόσωπο σε καμία περίπτωση δεν είναι υπόχρεος, σύμφωνα με το νόμο, στο ΕΤΑΚ έτους 2009, στο συγκεκριμένο συμβόλαιο που καταρτίσθηκε το έτος 2013 πρέπει να προσαρτηθεί μόνο το εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009 του οικοπεδούχου, ο οποίος έπρεπε στη δήλωσή του έτους 2009 να περιλάβει και το εργολαβικό αντάλλαγμα.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μαρία Η. Μενούνου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!