Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Προβληματισμοί και επισημάνσεις

Ερωτήματα , προβληματισμοί και θέσεις της επιστημονικής ομάδας του Forin.gr επί του νέου σχεδίου για τη νέα αλλαγή του τρόπου φορολογικής απεικόνισης των συναλλαγών και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Δόθηκε στη δημοσιότητα, τις προηγούμενες ημέρες, προσχέδιο νόμου  για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε συνέχεια του δελτίου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών «Σχετικά με το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών».

Για τον προβληματισμό και μόνο των αναγνωστών μας, δεδομένου ότι πρόκειται για προσχέδιο νόμου που κυκλοφόρησε, θέτουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις - ερωτήματα και θα παρακαλούσαμε να έχουμε τα σχόλια σας και τις θέσεις για να αποτελέσουν στην ουσία αντικείμενο δημόσιου διαλόγου και εξαγωγής συμπερασμάτων για το θέμα αυτό.

1. Με το σχέδιο αυτό καταργείται το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο καθώς και όλα τα κλαδικά λογιστικά σχέδια (Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ΟΤΑ, Δημόσιων Νοσοκομείων).

Η κάθε επιχείρηση ή όμιλος εταιρειών θα δικαιούται να έχει το δικό της σχέδιο ανάπτυξης λογαριασμών που θέλει η ίδια ή εφαρμόζει η «μαμά» εταιρεία της αλλοδαπής. Η κατάργηση του ΕΓΛΣ που είχε εδραιώσει τη λογιστική τυποποίηση μπορεί να επιφέρει αναρχία και απορρύθμιση με τον αυτοσχεδιασμό και αποτύπωση των προσωπικών αντιλήψεων του κάθε υπεύθυνου της επιχείρησης ή της μηχανογραφικής της οργάνωσης. Στο νέο περιβάλλον επιπλέον θα απαιτείται χρόνος προσαρμογής για την μετακίνηση των λογιστών από εταιρεία σε εταιρεία.

2. Καταργείται ο έλεγχος της διακίνησης και παράδοσης αγαθών, αφού καταργείται η υποχρεωτική έκδοση Δελτίου Αποστολής ή οποιουδήποτε συνοδευτικού εγγράφου.

Από τη στιγμή που δεν θα εκδίδεται υποχρεωτικά κανένα συνοδευτικό έγγραφο και το τιμολόγιο θα εκδίδεται στις 15 του επόμενου μήνα είναι βέβαιο ότι θα εκδίδονται εκ των υστέρων τιμολόγια κατόπιν συμφωνίας, με ποσά που θα κρίνονται αναγκαία από τους αντισυμβαλλόμενους και όχι απαραίτητα με αυτά που αντικατοπτρίζουν την αληθινή συναλλαγή.

Σημειώνουμε και υπενθυμίζουμε στο αυστηρό σημερινό πλαίσιο πόσες παραβάσεις μη έκδοσης καταλογίζει το ΣΔΟΕ και πόσα εικονικά και πλαστά στοιχεία εκδίδονται.

Το ερώτημα, βέβαια, που προκύπτει είναι το πώς θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό από τη φοβερή απώλεια εσόδων που θα επιφέρει αυτή η μεταβολή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για τις επιχειρήσεις είναι 26% από το πρώτο ευρώ. Εάν συνυπολογιστεί και ο ΦΠΑ για ένα αγαθό του κανονικού συντελεστή (23%), τότε ένας μικροεπιτηδευματίας, με μία μείωση των εσόδων του κατά 1.000 ευρώ θα έχει ωφέλεια 490 ευρώ, στα 10.000 ευρώ δηλαδή 4.900 ευρώ φοροδιαφυγή.

3. Καταργείται η έκδοση φορτωτικής, γεγονός που θα διευκολύνει ακόμα πιο πολύ τα φορτηγά με έδρες άλλων κρατών (π.χ. Βουλγαρία κ.λπ.) για να μην εμφανίζουν κανένα έσοδο στην Ελλάδα.

4. Καταργείται ο τρόπος τήρησης των βιβλίων και αυτό θα γίνεται με ευθύνη της επιχείρησης με όποια θετικά ή αρνητικά αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να ζητάει στοιχεία και καταχωρήσεις, που ναι μεν θα είναι απροσδιόριστα, αλλά θα επικαλείται το αναφερόμενο στο σχέδιο τεκμήριο της απόδειξης και θεμελίωσης των δεδομένων.

5. Τι θα γίνει με την απογραφή των αγαθών; Θα κάνουν απογραφή και τα μικρομάγαζα π.χ. ψιλικατζίδικα, περίπτερα και γενικότερα όλοι όσοι μέχρι σήμερα είχαν απαλλαγή;

6. Καταργείται η παρακολούθηση των αγαθών σε μερίδες, δηλαδή το βιβλίο αποθήκης.

7. Καταργούνται τα οποιαδήποτε πρόσθετα βιβλία

8. Καταργείται η θεώρηση των όποιων βιβλίων ή στοιχείων

9. Καταργείται η υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών

10. Καταργείται οποιοδήποτε αναφορά σε έκδοση στοιχείων δαπανών π.χ. απόδειξη δαπάνης. Θυμίζουμε ότι περισσότερες από 60 κατηγορίες - περιπτώσεις λαμβάνουν την αμοιβή τους με απόδειξη δαπάνης και παρακράτηση φόρου π.χ. Ευκαιριακά απασχολούμενοι, πραγματογνώμονες, διαιτητές, αμοιβές σε εργασίας ή επιτροπές, αποζημιώσεις, κ.λπ.

11. Τι θα γίνει με τους αγρότες που όλοι, όπως ορίζεται από 1-1-2014 στη φορολογία εισοδήματος (Ν.4172/2013), θα φορολογούνται έσοδα- έξοδα; Θα τηρούν τα όποια βιβλία και αυτοί που έχουν 10 κατσίκες ή 50 ρίζες ελιές;;

Το προσχέδιο νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι ένα κείμενο υπερσύνθετο, με μεγάλες και συνεχείς παραπομπές, το οποίο δεν χρησιμοποιεί δόκιμους και απόλυτα ορθούς ορισμούς της ελληνικής γλώσσας, αλλά προσπαθεί να αντιγράψει φτωχές ξένες έννοιες που δεν αποδίδουν πάντοτε.

Το νομοθέτημα αυτό δε λαμβάνει καθόλου υπόψη του, τον τεράστιο αριθμό των πάρα πολύ μικρών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών που έχουμε στην Ελλάδα.

Τέλος είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό από όλους τους συναδέλφους πως με τις νέες διατάξεις που έχουν ψηφιστεί σχετικά με την ευθύνη των λογιστών και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τον κάθε επαγγελματία του χώρου να εργάζεται σε ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι ορισμένο, επιτρέποντας ακούσια λάθη ή μη αποδεκτές ενέργειες, που μπορεί να επισύρουν και ποινικές κυρώσεις.

Το σπουδαιότερο όλων σε οποιαδήποτε μεταβολή, αλλά ειδικά σε αυτήν που ανατρέπει την όλη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά ιδιαιτέρως των μικρών επιχειρήσεων, είναι ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η μεταβολή. Είναι δυνατόν αυτό το νομοθέτημα να ψηφιστεί τέλος Δεκεμβρίου και να ισχύει από την πρώτη του έτους; Πώς θα μελετηθεί; Πώς θα γίνει κατανοητό;

Η επιστημονική μας άποψη είναι,ότι δεν πρέπει να γίνει βίαιη απορρύθμιση του όλου τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων και της δομής των ελέγχων. Η όποια νέα οργανωτική ρύθμιση απαιτεί σεβασμό στην υπάρχουσα και χρόνους προσαρμογής των ανθρώπων, των λογιστικών και μηχανογραφικών προγραμμάτων. Η αλλαγή του τρόπου και των μεθόδων ελέγχου απαιτεί ένα μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο συνυπάρχει η υπάρχουσα δομή με τη νέα σε δοκιμαστικό επίπεδο. Όταν αυτή επαληθευθεί, διορθωθεί και αρχίσει να αποδίδει, μεταβάλλουμε την παλιά δομή.

Εν τέλει, σημειώνουμε και προτείνουμε να επιλεγούν οι όποιες βέλτιστες τεχνικές , αφού η διοίκηση ακούσει τις ομάδες ενδιαφερομένων και την κοινωνία, σε περιβάλλον διαλόγου, και να ισχύουν από 1-1-2015 για να δοθεί χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις και στο ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Καλλιτέχνης
04/12/2013 17:06:06

Η θεώρηση δεν είναι ένα μέτρο που μπορείς να το μετρήσεις ποσοτικά. Αν σταματήσει όμως μπορούμε να δούμε τι θα συμβεί στα έσοδα.

Η θεώρηση βασικά βοηθάει στο πλαστό στοιχείο/βιβλίο, ενώ το βασικό πρόβλημα της φοροδιαφυγής δεν είναι εκεί, είναι σε αυτά που δεν περνάνε ποτέ από στοιχεία και βιβλία. Είναι σε αυτά που δεν κόβονται ποτέ...

ΝΙΚΟΣ
03/12/2013 21:47:45

Αλήθεια με τα μέτρα που ίσχυαν τόσα χρόνια και τις θεωρήσεις πιάστηκε η φοροδιαφυγή;

Κώστας Λ.
28/11/2013 18:26:01

Συμφωνώ με την κατάργηση των αυστηρών ποινών, και της θεώρησης....αλλά συνάδελφε το packing list είναι ένα είδος συνοδευτικού εγγράφου. Τι θα γίνει εάν ο κάθε ´ελεγχος ζητάει απόδειξη μεταφοράς κατά τη δική του άποψη

Γιώργος X.
28/11/2013 18:08:50

Τα πάντα τα μεταβάλλουν, χωρίς κανένα διάλογο.
Η απορία μου είναι ,ποιά είναι η άποψη του οικονομικού επιμελητηρίου;

alone^^
28/11/2013 18:03:54

Φιλε κ.Παρασκευαϊδη

σε Γερμανία, Ελβετία και Ιταλία που έχω γνώση δεν υφίσταται ούτε θεωρημένη φορτωτική, ούτε θεωρημένο Δ.Α..Ενα Packing list υπάρχει και το οποίο περιγράφει τα είδη που πωλούνται. Πουθενά δεν θεωρούνται παραστατικά.Πουθενά.Ολες αυτές οι γραφειοκρατικες διαδικασίες και άλλες τόσες και όλος ο πακτολος παραστατικών και δικαολογητικών για απλές συναλλαγές και πράξεις έχουν να κάνουν-καλύψουν την αδυναμία του κράτους να ελεγξει και να επιβαλει τον νομο. Αυτός που θέλει να κλέψει θα το κάνει ότι και να του επιβάλεις.Ελεγχος χρειάζεται παιδεία και απλοποιημένα συστήματα χωρίς βλακώδη πρόστιμα,

John A.
28/11/2013 16:59:52

Με το ισχύον καθεστώς, κάθε δελτίο αποστολής έπαιρνε σήμανση από φορολογικό μηχανισμό. Μάλιστα είχε προβλεφθεί η αναβάθμιση των μηχανισμών ώστε με την έκδοση του δελτίου αποστολής να ενημερώνονταν αυτόματα η ΓΓΠΣ. Τώρα αυτά γίνονται προαιρετικά (στην ουσία καταργούνται). Θα έχει πλέον την ευχέρεια ο κάθε επιχειρηματίας μέσα στο χρονικό περιθώριο που θα του δίνουν οι νέες διατάξεις να δηλώσει ότι θέλει. Μπορεί κανείς να μου εξηγήσει πως θα βελτιωθεί η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με τέτοιου είδους μέτρα ;

Γιάννης Σταματόπουλος
28/11/2013 16:11:21

Κάτια,

Και βέβαια, ανάλογο προβληματισμό είχαμε και στον ΚΦΑΣ, όπως και σε κάθε φορολογικό νόμο που μεταβάλλει τα εκάστοτε ισχύοντα με τόσο σύντομη εφαρμογή. Σημειώστε ότι ο όποιος μέσος προβληματισμός για τις μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία είναι πολύ μεγαλύτερος σε μία συγγραφική ομάδα που επιθυμεί όχι απλά να παρακολουθεί τις αλλαγές αλλά να ερμηνεύει αυτές και να "συμβουλεύει" μέσα από τα συγγράμματά της όλους τους επαγγελματίες του χώρου.

Η άποψη μας και η συγγραφική μας δραστηριότητα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Το γεγονός, με άλλα λόγια, ότι ενδέχεται να διαφωνούσαμε ή να διαφωνούμε με συγκεκριμένες διατάξεις, δεν επηρεάζει τη συγγραφική μας δραστηριότητα και την έκδοση των όποιων βιβλίων μας.

Γιώργος Παρασκευαίδης
28/11/2013 14:47:46

Φίλε Π.Κ. πιστεύεις ότι στο σημερινό πλαίσιο, με το κράτος να τα παίρνει από τους πολίτες με όλους τους δυνατούς τρόπους ακριβώς επειδή δε μπορεί να σταματήσει τη φοροδιαφυγή, μέτρα που λύνουν τα χέρια στους φοροφυγάδες βοηθάνε ή μήπως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο;

Και αν το δελτίο αποστολής δεν υφίσταται στο εξωτερικό (που δε το ξέρω να πω την αλήθεια μου) , υφίσταται η φορτωτική σίγουρα - που και αυτή την καταργούν - από σπόντα ή όχι. Ποιος ξέρει.

jason
28/11/2013 05:12:53

Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχουν τρια θέματα προς συζήτηση εδώ.

Το πρώτο είναι σε επίπεδο μακροοικονομικό και είναι κατα πόσο η κατάργηση του Δ.Α και της θεώρησης θα ευνοήσει τη φοροδιαφυγή. Σίγουρα το πρώτο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι η μη υποχρεωτική θεώρηση θα οδηγήσει τα επιμελητήρια σε μαρασμό. Πάντως ακόμα και 500 εκατομμύρια να χαθούν στην τρύπα της φοροδιαφυγής είναι 500 εκατομμύρια που θα πρέπει να τα καλύψουν από τον ΕΝΦΙΑ ή όποιον άλλο φόρο ανακαλύψουν.

Το δεύτερο αφορά στην τήρηση των λογαριασμών των εταιρειών. Κάθε λογιστικό πρόγραμμα πλέον θα είναι αυτούσιο. Το πως τηρώ εγώ τους λογαριασμούς μου σε σχέση με τον άλλο θα εξαρτάται από ποιά εταιρεία έχω για τη μηχανογράφηση, ή και τον λογιστή που την τρέχει. Από άποψη διαχείρισης ή και διευκόλυνσης μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά τι θα γίνει ο μικρομεσαίος που είχε σε ένα λογιστή τα βιβλία του και αυτός έκλεισε; Θα πρέπει ο επόμενος να τα ξαναφτιάξει από την αρχή; Θα πρέπει να πάνε όλοι σε μεγάλα μαγαζιά;

Παράλληλα ο έλεγχος που θα έρχεται, θα καταλαβαίνει πως έχω τους λογαριασμούς μου ή θα μου τραβάει παραβάσεις για πλάκα γιατί δεν θα γνωρίζει; (και όλοι έχουμε ζήσει ή ακούσει παρόμοια περιστατικά)

Τέλος μήπως επείδη θα υπάρχει αυτή η χαλάρωση ο κάθε επιχειρηματίας ο οποίος βλέπει ότι μπορεί να γλιτώσει σχεδόν 40% φόρο (αν δεχτούμε το σχετικό επιχείρημα σας) θα τραβήξει το σχοινί όσο δεν πάει, και θα βρώ εγώ τον μπελά μου ώς ο λογιστής του;

Και κάτι τελευταίο σε σχέση με το σχόλιο του φίλου harrison παραπάνω, καλό είναι να πέρνουμε ιδέες από πιο "προχωρημένες" χώρες αλλά να τις προσαρμόζουμε και λίγο στα Ελληνικά δεδομένα θα πω εγώ.

harrison
28/11/2013 03:42:16

Θεωρώ ότι πρέπει να ψηφιστεί το νομοσχέδιο όπως μεταφράστηκε και εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του βορρά. Επιτέλους ας ξεπεράσουμε τις αγκυλώσεις και τις ανόητες ιδέες του παρελθόντος.
Πώς βοήθησε το θεωρημένο Δελτίο Αποστολής στην πάταξη της φοροδιαφυγής?
Αλήθεια πως ελέγχουν τη φοροδιαφυγή τα μη έχοντα φορτωτικές κράτη.
Μακάρι να μην επικρατήσουν οι ανόητες λογικές του παρελθόντος και να ψηφιστεί όπως έχει.

alone^^
28/11/2013 01:47:46

Θα συμφωνήσω μόνο στην πρώτη σας παρατήρηση η οποία νομίζω θα επιφέρει και τα σοβαρότερα προβληματα απο άποψη λογίστικης απεικόνισης και ομοιομοργίας. Στα υπόλοιπα νομίζω ότι το αρθρο είναι περισσότερο φοβικό από μέρους σας παρά επιστημονικό. Για παράδειγμα οτι η μη εκδοση δελτίου αποστολής θα ενισχυσει την φοροδιαφυγή είναι ανυπόστατο. Αυτός που έχει συμφωνηση με κάποιον να φοροδιαφύγη θα βρει τρόπο να το κάνει. Επίσης για κάποιον που θέλει να αποφύγει την έκδοση (παρασταιτικού (έσοδο) δεν σημαίνει ότι το θέλει και αυτός που θα έχει την εισροή (έξοδο) και τέλος σε καμία χώρα το Δ.Α. δεν υφίσταται παρα μόνο εδώ και είναι πολλά τα παραδείγματα κρατών.

Κάτια
28/11/2013 00:19:49

Το σπουδαιότερο όλων σε οποιαδήποτε μεταβολή, αλλά ειδικά σε αυτήν που ανατρέπει την όλη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά ιδιαιτέρως των μικρών επιχειρήσεων, είναι ο χρόνος που λαμβάνει χώρα η μεταβολή. Είναι δυνατόν αυτό το νομοθέτημα να ψηφιστεί τέλος Δεκεμβρίου και να ισχύει από την πρώτη του έτους; Πώς θα μελετηθεί; Πώς θα γίνει κατανοητό;

Συμφωνώ με την άποψη της επιστημονικής σας ομάδας. Θα ήθελα όμως να επισημάνω πως δε διέκρινα την ίδια ευαισθησία όταν ψηφίστηκε ο νόμος 4093/2012 (ΚΦΑΣ) που επέφερε πολύ σημαντικές αλλαγές και η ισχύς του καθορίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ήτοι από 01/01/2013. Δεν υπήρξε ανάλογη αντίδραση τότε από την πλευρά σας. Δυστυχώς, τον προβληματισμό που θα έπρεπε να υπάρξει αντικατέστησε απλά η κυκλοφορία σχετικών συγγραμμάτων.

Κώστας Αδαμόπουλος
Κώστας Αδαμόπουλος
27/11/2013 20:44:01

Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι στο υπουργείο μόνο μεταφράσεις μπορούν να κάνουν, και στο τέλος πάντα εμείς συνάδελφοι βρίσκουμε το μπελά μας.