Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚ A 5035141 ΕΞ 1-10-2013 Κοινοποίηση της τροποποίησης της υπ. αριθμ. ΔΕΦΚΑ 5007302 ΕΞ2013/26-02-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 451/Β) αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ.Δ/νση Κηφισίας 124
Τ.Κ. 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες Ε. Βενιζέλου
Τηλέφωνο 210 6987422
FAX 210 6987408
e-mail fmexcis@otenet.gr

ΑΔΑ: ΒΛΛΠΗ-ΔΜΒ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

1-10-2013

ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ.

Αριθ.Πρωτ: ΔΕΦΚ A 5035141 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της τροποποίησης της υπ. αριθμ. ΔΕΦΚΑ5007302ΕΞ2013/26-02-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 451/Β) αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΔΕΦΚ A 5034466 ΕΞ 2013/25-09-2013 ΚΥΑ

Κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας, την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, αναφορικά με την τροποποίηση ιης υπ. αριθμ. ΔΕΦΚΑ5007302ΕΞ2013/26-02-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 451/Β'), η οποία έχει λάβει ΑΔΑ:ΒΛΕΖΗ-Δ6Ρ και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 30-09-2013 με αριθμό ΦΕΚ 2439/Β'. Η ισχύς της ανωτέρω ΚΥΑ αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής ιης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!