Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1215/20-9-2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
2.Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375360
E-mail: d13.etak@yο.syzefxis.gov.gr d13.e9@yo.syzefxis.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΗ-ΛΣΕ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΟΛ: 1215

ΘEMA: Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α') και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού.

2. Την ΠΟΛ 1159/2013 (ΦΕΚ 1625 Β') Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2013.

3. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β'), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

4. Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων καθώς και του όγκου των δηλώσεων, με αποτέλεσμα τη δυσκολία καταχώρησης των ακινήτων.

5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η προθεσμία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του Πίνακα 1: Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισμού) και κτισμάτων (εντός & εκτός σχεδίου) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και την 27η Σεπτεμβρίου 2013.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Υφυπουργός Οικονομικών


Γ. Μαυραγάνης

Ακριβές αντίγραφο


Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!