Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

Δ15Α 1114418 ΕΞ 2013 Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου»

Απαντώντας στην από 21.6.2013 αίτησή σας και στο ερώτημα που θέτετε σ’ αυτή αναφορικά με την οριοθέτηση του μήκους των πεδίων που περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Με το έγγραφό μας Δ15Α 1095320 ΕΞ 2013/11.6.2013 διευκρινίστηκε ότι όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο, αποθηκεύονται με το όνομα του ημερολογίου, ισοζυγίου κ.λπ., σε μορφή απλού κειμένου (ASCII), με προέκταμα “.txt”, και τα πεδία που περιέχονται θα πρέπει να είναι οριοθετημένα. (χαρακτήρας οριοθέτησης π.χ. TAB, #, κ.λπ.).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η οριοθέτηση όλων των πεδίων που θα περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία, θα πρέπει να είναι διακριτή με κάποιο χαρακτήρα οριοθέτησης (π.χ. ΤΑΒ ή #), που είναι και η ελάχιστη απαίτηση.

Το μήκος του κάθε ενός πεδίου θα είναι σταθερό και δεν είναι αναγκαίο να είναι προκαθορισμένο, θα πρέπει δε να είναι τουλάχιστον ίσο με το μήκος του αντίστοιχου πεδίου που έχει ορίσει ο χρήστης της εμπορικής εφαρμογής..

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!