Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1131/5-6-2013 Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων.

Αριθ. ΠΟΛ: 1131

ΦΕΚ Β' 1499/20-6-2013

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους Δήμους Τυμφαίων (Τρικάλων Θεσσαλίας), Αλυκών, Αρκαδίων, Αρτεμισίων, Ζακυνθίων, Λαγανά (Ζακύνθου), οι τιμές οικοπέδου ανά τ.μ. τροποποιήθηκαν με την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1093/2014. Βλ. παρακάτω ενημερωμένο το σχετικό πίνακα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Δήμο Άσσου−Λεχαίου, οι τιμές οικοπέδου ανά τ.μ. τροποποιήθηκαν με την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1208/17-9-2014. Βλ. την απόφαση αυτή εδώ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Δήμο Νέας Μάκρης Αττικής, βλέπε την απόφαση ΠΟΛ. 1239/23-10-2015.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους Δήμους Σπάτων, Παλλήνης, Μαραθώνα και Κερατέας, βλέπε την απόφαση ΠΟΛ. 1086/2017.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/ 2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α') και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει με απόφασή του την αξία των οικοπέδων σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα με βάση την κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του δήμου ή της κοινότητας.

2. Τις ληφθείσες τιμές από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. που αναφέρονται στην 1η Ιανουαρίου 2011.

3. Την αριθ. 07927 ΕΞ 2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυρα-γάνη» (ΦΕΚ 2574 Β'/24-9-2012).

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο δήμου ή κοινότητας στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα, για το έτη 2011, 2012 και 2013 καθορίζονται ως ακολούθως:

Υποσημειώσεις (1)
Οι σημειώσεις κωδικοποιήσης είναι διαθέσιμες μόνο για τους συνδρομητές του Forin.gr Analysis. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!