ΧΑΤΖΗ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ

Corporate Trainer, Motivational Speaker and Personal Coach, Αν. Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού & Διευθύντρια Σχολής «ΣΠΥΡΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, NLP Certified practitioner.