ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΜΠΑΝΗΣ

Σύμβουλος - εκπαιδευτής στελεχών επιχειρήσεων στον τομέα της Οργανωτικής Ανάπτυξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού. Διπλωματούχος Χημικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος πτυχίου MSc Food Science and Management. Κατέχει επίσης το «Diploma in Executive Coaching and Organizational Development Consulting»