ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Σύνταξης του Νομοσχεδίου για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα