Γιάννης Σταματόπουλος

Ο Γιάννης Σταματόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985.

Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η διδακτορική του διατριβή είχε ως θέμα τα κόστη του φορολογικού συστήματος για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 

​Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου του προγράμματος MBA των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργάζεται ως φορολογικός σύμβουλος και δραστηριοποιείται ως εταίρος στην εταιρεία «Forin Σταματόπουλος» με αντικείμενο τις εκδόσεις βιβλίων, τις υπηρεσίες διαδικτύου και την παροχή φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Είναι συνδημιουργός, διαχειριστής και επιστημονικός υπεύθυνος της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας Forin.gr και της Τράπεζας Φορολογικής Πληροφόρησης “Analysis” της ιστοσελίδας αυτής.

Στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής, συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος «Δημόσια Οικονομική ΙΙ» του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συγκεκριμένα διδάσκει Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών Προσώπων.

Κατέχει άδεια λογιστή - φοροτεχνικού A’ τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Γνώσεις ξένων γλωσσών: Αγγλικά, Γαλλικά.

Είναι παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Συγγραφικό έργο

1. Eκδόσεις Bιβλίων

α. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ανάλυση Ερμηνεία 2015
β. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, 2013

2. Δημοσιευμένα άρθρα

Παρατίθενται ακολούθως ενδεικτικώς δημοσιευμένα άρθρά του στο Forin.gr. 
  • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων: Όλες οι μεταβολές του εντύπου Ε1 (Μάρτιος 2017)
  • Μεταβολές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με το ν. 4446/2016 (Δεκέμβριος 2016)
  • Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία με το ν. 4336/2015 (Αύγουστος, 2015)
  • Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρηματιών, εταίρων, διαχειριστών και μελών Δ.Σ. (Ιούνιος, 2015)
  • Μεταβολές στα τεκμήρια με το “μίνι” φορολογικό ν. 4330/2015 (Ιούνιος, 2015)
  • Η ανάλωση κεφαλαίου στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Μάιος, 2015)
  • Η εφαρμογή των τεκμηρίων για τους κατοίκους εξωτερικού (Μάιος, 2015)