Δημήτρης Σίσκος

Ανώτερο Οικονομικό στέλεχος μεγάλης Οινοποιητικής Βιομηχανίας Υποψήφιος Διδάκτωρ Οικονομικής Επιστήμης