Epsilon NET

 • Έναρξη
 • 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
 • Λήξη
 • 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in Auditing & Internal Review - Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος

Οι ανάγκες του νέου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος προϋποθέτουν την απόκτηση γνώσεων & πρακτικών εξειδίκευσης που καθιστούν απαραίτητη την προσαρμογή μας σ’ αυτό.

Το Diploma in Auditing & Internal Review, σχεδιασμένο αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό, αποτελεί το πλέον σύγχρονο εφόδιο ανώτερης θεωρητικής & πρακτικής εξειδίκευσης βασισμένο στα Διεθνή Λογιστικά και στα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

Σκοπός του προγράμματος:
Σκοπός του διπλώματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες γνώσεις αναφορικά με τον έλεγχο ατομικών εταιρειών και ειδικά σε σχέση με τον σχεδιασμό της ελεγκτικής εργασίας, την εφαρμογή ελεγκτικών διαδικασιών και την έκφραση ελεγκτικής γνώμης βασιζόμενη στα ελεγκτικά τεκμήρια καθώς και αναφορικά με την φύση και τον σκοπό του εσωτερικού ελέγχου.

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:  

 • Γνωρίζουν την φύση και σκοπό της ελεγκτικής
 • Περιγράψουν το κανονιστικό πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου
 • Κατανοούν τις απαιτήσεις των Διεθνή Ελεγκτικών Προτύπων (ΔΕΠ)
 • Γνωρίζουν τα δικαιώματα, ευθύνες και επαγγελματικές υποχρεώσεις του ελεγκτή
 • Εξηγήσουν την διαδικασία σχεδιασμού του ελέγχου και την αναγκαιότητα του ελεγκτικού προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη τα ελεγκτικά τεκμήρια και τον ελεγκτικό κίνδυνο
 • Περιγράψουν τα ελεγκτικά τεκμήρια για συγκεκριμένες περιπτώσεις 
 • Περιγράψουν την ελεγκτική εργασία στο στάδιο της τελικής επισκόπησης και έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου 
 • Εξηγήσουν τον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή 

Διάρκεια  Προγράμματος: 90 ώρες
Δομή: 7 ενότητες (Παρασκευή και Σάββατο) 


Εισηγητές: Πιστοποιημένοι Ορκωτοί Ελεγκτές και Λογιστές  (FCCA, ΑΙΑ, ACA) με πολύχρονη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων.

Εκπαιδευτικό Υλικό: Περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των θεμάτων σχετικά με τα ευρωπαϊκά ελεγκτικά πρότυπα, με τα οποία έχει εναρμονιστεί και η ελληνική νομοθεσία, καθώς και όλα τα θέματα-πρακτικές του Εσωτερικού Ελέγχου.

Εξετάσεις – Final Exams: Οι εξετάσεις διενεργούνται  από τον Διεθνώς Αναγνωρισμένο Οργανισμό Association of International Accountants (A.I.A.) και πραγματοποιούνται 2 φορές ετησίως, Δεκέμβριο & Ιούνιο, στην Ελληνική γλώσσα.

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ
Τηλ Επικοινωνίας 211 500 7000 & 2310 981700

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Diploma in Auditing & Internal Review - Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος - 17:30 - 21:30

Τοποθεσία

Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Κων/τικα, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής

H EPSILON NET ΑΕ ξεκίνησε το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992. Ένα από τα πρώτα βήματά της ήταν να συνδυάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ενημέρωση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των στελεχών του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Με βασικό εργαλείο ενημέρωσης το εβδομαδιαίο οικονομικό- φορολογικό περιοδικό EPSILON 7 και αμέσως μετά την πραγματικά πρωτοποριακή και μοναδική μέχρι και σήμερα on line τράπεζα φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν νόμους καθώς και πρακτικές λειτουργικές λύσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το 2002 η EPSILON NET βλέποντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις από την εμφάνιση της παραθυρικής τεχνολογίας και αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και γνώση της πάνω στην εφαρμογή της νομοθεσίας εισέρχεται δυναμικά στη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η δέσμευσή μας να ακούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες, που βασίζονται ακριβώς πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ουσιαστικά δηλαδή επιδίωξη και φιλοδοξία μας ήταν η ενσωμάτωση της αθροιστικής εμπειρίας των πελατών μας σε μοναδικά εργαλεία δουλειάς που ανταποκρίνονται ...