Epsilon NET

  • Έναρξη
  • 08 ΙΟΥΝΙΟΥ
  • Λήξη
  • 08 ΙΟΥΝΙΟΥ

Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in International Financial Reporting Standards Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Το Diploma in International Financial Reporting Standards, πλήρως εναρμονισμένο με τις νέες απαιτήσεις, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αποτελεί τον Επαγγελματικό Τίτλο Πιστοποίησης που δίνει απάντηση στο ζητούμενο της υψηλού επιπέδου γνωστικής εξειδίκευσης, παρέχοντας στον κάτοχό του την πρωτοπορία στις εξελίξεις αφορούν στον κλάδου του.

Η επικείμενη ισχύς των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις σηματοδοτεί την αλλαγή φιλοσοφίας και λειτουργίας τους και καθιστά τη γνώση πρακτικής εφαρμογής τους απαραίτητη. 

Απευθύνεται:
Σε επαγγελματίες Λογιστές, Ορκωτούς Ελεγκτές, στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων εταιριών, οι οποίοι θα έρθουν άμεσα αντιμέτωποι με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και επιθυμούν να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Σκοπός Προγράμματος:
Η ολοκληρωμένη παροχή γνώσεων στην εφαρμογή των Δ.Λ.Π. & Δ.Π.Χ.Π.

Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες:

  • Θεωρητική και πρακτική γνώση στο θέμα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
  • Ικανότητα εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
  • Αναλυτική περιγραφή, δομή και αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
  • Γνώσεις για την διαδικασία δημιουργίας νέων προτύπων από το IASB
  • Διαρκή ενημέρωση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις (Updates) στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα


Στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδάσκουν
Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Ι   Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ε Σ
Ορκωτοί Ελεγκτές και Λογιστές (FCCA, AIA, ACA) με πολύχρονη εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Διάρκεια: 100 ώρες
Δομή: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 8 ενότητες (blocks) σε μη εργάσιμες μέρες και ώρες, διάρκειας 100 ωρών.
Κάθε ενότητα (block) ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.
Οι εισηγήσεις, το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό υλικό και οι εξετάσεις είναι στην ελληνική γλώσσα.

Εξετάσεις Final Exams:Οι εξετάσεις διενεργούνται από τον Διεθνώς Αναγνωρισμένο Οργανισμό Association of International Accountants (A.I.A.) και πραγματοποιούνται 2 φορές ετησίως, Δεκέμβριο & Ιούνιο, στην Ελληνική γλώσσα.

ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.-Λ.Α.Ε.Κ. 0,24%

Περισσότερες Πληροφορίες 
εδώ
Τηλ Επικοινωνίας 211 500 7000 & 2310 981700

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in International Financial Reporting Standards Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - 17:30 - 22:00

Τοποθεσία

Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87, Ζώνη ΕΜΟ, 555 34, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής

H EPSILON NET ΑΕ ξεκίνησε το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992. Ένα από τα πρώτα βήματά της ήταν να συνδυάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ενημέρωση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των στελεχών του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Με βασικό εργαλείο ενημέρωσης το εβδομαδιαίο οικονομικό- φορολογικό περιοδικό EPSILON 7 και αμέσως μετά την πραγματικά πρωτοποριακή και μοναδική μέχρι και σήμερα on line τράπεζα φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν νόμους καθώς και πρακτικές λειτουργικές λύσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το 2002 η EPSILON NET βλέποντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις από την εμφάνιση της παραθυρικής τεχνολογίας και αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και γνώση της πάνω στην εφαρμογή της νομοθεσίας εισέρχεται δυναμικά στη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η δέσμευσή μας να ακούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες, που βασίζονται ακριβώς πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ουσιαστικά δηλαδή επιδίωξη και φιλοδοξία μας ήταν η ενσωμάτωση της αθροιστικής εμπειρίας των πελατών μας σε μοναδικά εργαλεία δουλειάς που ανταποκρίνονται ...