Epsilon NET

  • Έναρξη
  • 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  • Λήξη
  • 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Απευθύνεται σε:
Λογιστές & Στελέχη Λογιστηρίων που έχουν ήδη βασικές γνώσεις κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων κατά ΕΓΛΣ και που επιθυμούν να αντιληφθούν:
- Τι καινούργιο εισάγεται στη λογιστική με τα ΕΛΠ,
- Τις βασικές αλλαγές στην τήρηση αρχείων και την τιμολόγηση
- Πως αλλάζει η σχέση του λογιστή με τον πελάτη του
- Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
- Δυνατότητα χρήσης και λογιστικός χειρισμός εύλογων αξιών,
- Πληροφορίες προσαρτήματος
- Πρώτη εφαρμογή και μετάβαση στα ΕΛΠ
- Βασικές αλλαγές στα υποδείγματα και τα είδη των λογιστικών καταστάσεων,
- Ενοποιημένες καταστάσεις
- Το εάν και πως επηρεάζονται τα διανεμητέα κέρδη
- Θέματα που απαιτούν έγκαιρη προετοιμασία, πριν τη σύνταξη των καταστάσεων του 2015


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Α. Νέοι όροι και αρχές των Ε.Λ.Π.

- Τι ισχύει από 1-1-2015 για τα κριτήρια μεγέθους των πολύ μικρών και μικρών οντοτήτων
- Υποχρεώσεις για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων

Β. Μεταβολές στα θέματα βιβλίων και στοιχείων με τον νέο Ν.4308/2014 που ισχύουν από 1/1/2015
- Τιμολόγηση αγαθών και παροχής υπηρεσιών, απλοποιημένο τιμολόγιο/χρόνος έκδοσης, περιεχόμενο, προθεσμίες καταχώρισης
- Διακίνηση αγαθών/εξαιρέσεις από την έκδοση στοιχείου
- Απογραφή αποθεμάτων μέχρι 31-12-2014 και από 1-1-2015/Εξαιρέσεις, απαλλαγές, μέθοδοι επιμέτρησης, καταληκτική ημερομηνία

Γ. Λογιστική καταχώριση συναλλαγών και επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
- Λογιστικό Σχέδιο Ε.Λ.Π. και Οικονομικές καταστάσεις Ε.Λ.Π./ Υποχρεώσεις επιχειρήσεων, Πρώτη εφαρμογή
- Αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
- Εύλογη αξία, Κανόνες επιμέτρησης και επιλογές

Δ. Τεχνική μετάβασης από ΕΓΛΣ σε ΕΛΠ
- Κατά την παρουσίαση θα εστιάσουμε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αυτή παρουσιάζει μέσα από τις επιλογές που παρέχει στη διοίκηση της εταιρείας, και συγκεκριμένα:
- Τεχνική της μετάβασης,
- Τεκμαρτό κόστος πρώτης αναγνώρισης,
- Αναδρομική εφαρμογή

Ε. Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
- Βασικές αλλαγές στα υποδείγματα και τα είδη των λογιστικών καταστάσεων,
- Στοιχεία προσαρτήματος
- Ενοποιημένες καταστάσεις
- Υπολογισμός διανεμητέων κερδών
- Θέματα που απαιτούν έγκαιρη προετοιμασία, πριν τη σύνταξη των καταστάσεων του 2015

ΤΟΠΟΣ: Εκπαιδευτικό Κέντρο: Epsilon Business Training, Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Κωνσταντινουπολίτικα Ζώνη ΕΜΟ – 555 35 – Πυλαία, Θεσσαλονίκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλ: 2310 981700, Fax: 2310 920770
E-mail:training@epsilontraining.gr

Το σεμινάριο επιχορηγείται απο τον ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,24%. 

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ 17:00 - 22:00
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ 09:30 - 14:30

Τοποθεσία

Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Κωνσταντινοπολίτικα, Ζώνη ΕΜΟ, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής

H EPSILON NET ΑΕ ξεκίνησε το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992. Ένα από τα πρώτα βήματά της ήταν να συνδυάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ενημέρωση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των στελεχών του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Με βασικό εργαλείο ενημέρωσης το εβδομαδιαίο οικονομικό- φορολογικό περιοδικό EPSILON 7 και αμέσως μετά την πραγματικά πρωτοποριακή και μοναδική μέχρι και σήμερα on line τράπεζα φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν νόμους καθώς και πρακτικές λειτουργικές λύσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το 2002 η EPSILON NET βλέποντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις από την εμφάνιση της παραθυρικής τεχνολογίας και αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και γνώση της πάνω στην εφαρμογή της νομοθεσίας εισέρχεται δυναμικά στη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η δέσμευσή μας να ακούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες, που βασίζονται ακριβώς πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ουσιαστικά δηλαδή επιδίωξη και φιλοδοξία μας ήταν η ενσωμάτωση της αθροιστικής εμπειρίας των πελατών μας σε μοναδικά εργαλεία δουλειάς που ανταποκρίνονται ...