Epsilon NET

  • Έναρξη
  • 18 ΜΑΐΟΥ
  • Λήξη
  • 18 ΜΑΐΟΥ

Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in Management Accounting and Costing (MAC) Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση

Απευθύνεται:
Σε ανώτερα και μεσαία Οικονομικά & Διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη: α) εποπτείας προϋπολογισμού τμημάτων ή συνολικά της εταιρίας,  β)  δημιουργίας  ή και παρακολούθησης  συστημάτων κοστολόγησης & μέτρησης της αποδοτικότητας της επιχείρησης και επιμέρους τμημάτων,  γ) συμμετοχής σε όργανα λήψης αποφάσεων.

Σκοπός Προγράμματος:
Η απόκτηση ενός πιστοποιημένου επαγγελματικού τίτλου εξειδίκευσης με ολοκληρωμένες γνώσεις γύρω απο:

- Σύνταξη και παρακολούθηση προϋπολογισμού 
- Προϋπολογισμοί, Συστήματα Ελέγχου & Διαχείριση Αποκλίσεων 
- Ανάλυση κερδοφορίας και αποδοτικότητας 
- Τεχνικές Κόστους & Ανάλυση Επιχείρησης 
- Κοστολόγηση Εργασίας & Συστήματα Αμοιβών 
- Κοστολόγηση Αποθεμάτων & ΓΒΕ 
- Cost Volume Profit Analysis 
- Εργαλεία λήψης αποφάσεων 
- Ανάλυση & τεκμηρίωση σκοπιμότητας νέων επενδύσεων 
- Αξιολόγηση Επενδύσεων (IRR, Καθαρή Περιουσιακή Θέση, Προεξοφλημένες Ταμειακές Ροές) 
- Σύνταξη Proforma Οικονομικών Καταστάσεων & Ταμειακών Χρηματοροών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 7 εκπαιδευτικές ενότητες (blocks) διάρκειας 90 ωρών . Κάθε ενότητα (block) διαρκεί 2 ημέρες (Παρασκευή-Σάββατο).

Εισηγητές: 
Πιστοποιημένοι Ορκωτοί Ελεγκτές και Λογιστές (FCCA, ΑΙΑ, ACA) με πολύχρονη εμπειρία 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δομή: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε εκπαιδευτικές ενότητες (blocks) σε μη εργάσιμες μέρες και ώρες, συνολικής διάρκειας 90ωρών

Οι εισηγητές είναι Πιστοποιημένοι Ορκωτοί Ελεγκτές και Λογιστές (FCCA, ΑΙΑ, ACA) & Σύμβουλοι επιχειρήσεων με πολύχρονη εμπειρία στην κοστολόγηση και στη σύνταξη & παρακολούθηση προϋπολογισμών.
Οι εισηγήσεις, το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό υλικό και οι εξετάσεις είναι στην ελληνική γλώσσα.
Το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει αναλυτικά παραδείγματα και ασκήσεις

Οι εξετάσεις διενεργούνται υπό την εποπτεία του διεθνώς αναγνωρισμένου Οργανισμού ASSOCIATION OF INTERNATIONAL ACCOUNTANTS AIA, ο οποίος είναι πιστοποιημένος (RQB - Recognized Qualifying Body for the company auditors in the UK) ως ένας από τους πέντε ελεγκτικούς φορείς Ορκωτών Ελεγκτών της Μ. Βρετανίας. Οι εξετάσεις διενεργούνται 2 φορές ετησίως: Δεκέμβριο & Ιούνιο.
Η εξέταση είναι 3ωρη, γραπτή με ερωτήσεις ανάπτυξης και πρακτικές ασκήσεις.

ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Δ.-Λ.Α.Ε.Κ. 0,24%

ΤΟΠΟΣ:Εκπαιδευτικό Κέντρο Epsilon Νet Training, Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87,Κωνσταντινοπολίτικα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://www.epsilontraining.gr/diploma-in-management-accounting-and-costing-(mac)
Τηλ: 2310981700, Fax: 2310920770
E-mail: asem@epsilontraining.gr

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Επαγγελματικός Τίτλος Πιστοποίησης Diploma in Managerial Accounting & Costing (MAC) Διοικητική Λογιστική & Κοστολόγηση - 17:30 - 22:00

Τοποθεσία

Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, Κωνσταντινοπολίτικα, Θεσσαλονίκη

Διοργανωτής

H EPSILON NET ΑΕ ξεκίνησε το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992. Ένα από τα πρώτα βήματά της ήταν να συνδυάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ενημέρωση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των στελεχών του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Με βασικό εργαλείο ενημέρωσης το εβδομαδιαίο οικονομικό- φορολογικό περιοδικό EPSILON 7 και αμέσως μετά την πραγματικά πρωτοποριακή και μοναδική μέχρι και σήμερα on line τράπεζα φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν νόμους καθώς και πρακτικές λειτουργικές λύσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το 2002 η EPSILON NET βλέποντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις από την εμφάνιση της παραθυρικής τεχνολογίας και αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και γνώση της πάνω στην εφαρμογή της νομοθεσίας εισέρχεται δυναμικά στη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η δέσμευσή μας να ακούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες, που βασίζονται ακριβώς πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ουσιαστικά δηλαδή επιδίωξη και φιλοδοξία μας ήταν η ενσωμάτωση της αθροιστικής εμπειρίας των πελατών μας σε μοναδικά εργαλεία δουλειάς που ανταποκρίνονται ...