Πανελλήνιος Σύλλογος Διαδικτυακής Εκπαίδευσης

  • Έναρξη
  • 04 ΜΑΡΤΙΟΥ
  • Λήξη
  • 04 ΜΑΡΤΙΟΥ

ενδοομιλικές συναλλαγές - υποχρεώσεις επιχειρήσεων

ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣτο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Ποιες οι αλλαγές το 2014 σύμφωνα με τις τελευταίες εγκυκλίους που εκδόθηκαν.  Τι πρέπει να προσέξουν οι συνάδελφοι και ποιες εταιρείες είναι υπόχρεες ; Ποιες οι πληροφορίες του φακέλου τεκμηρίωσης ;
Ποια τα πρόστιμα σε ανακριβές περιεχόμενο ή μη υποβολή φακέλου ; Ποιες οι προθεσμίες και η διαδικασία σύνταξης του φακέλου.
 
 
Εισηγητής : Ζερβός Κωνσταντίνος
Οικονομολόγος - Φοροτέχνης ( ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - Τμήμα Ενδοομιλικών Συναλλαγών - Senior Consultant )
 

Εισηγητής : Γιαννόπουλος Ιωάννης
Οικονομολόγος / Φοροτέχνης ( ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. - Διευθυντής Φορολογικών Υπηρεσιών )

Χρόνος Διεξαγωγής: Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 ( 17:30 μ.μ. - 22:00 μ.μ. ) 

Τόπος διεξαγωγής: Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση (live) Mέσω ( INTERNET ) στην διαδραστική πλατφόρμα του Πανελληνίου ( μη κερδοσκοπικού )
 Συλλόγου Διαδικτυακής Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα
  www.pasde.gr
 
Κόστος Συμμετοχής: 35€ 
Μέλη Συλλόγου ΠΑ.Σ.Δ.Ε. : ΔΩΡΕΑΝ

Aναλυτική θεματολογία σεμιναρίου :

 
- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ( Βασικές έννοιες ενδοομιλικών συναλλαγών - Τι είναι οι ενδοομιλικές συναλλαγές )
- Οι υποχρεώσεις βάσει νομοθεσίας και η ανάγκη για τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών
- Περίοδος 2008 - 2011
- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ( Τροποποιήσεις των άρθρων του νομοθετικού πλαισίου και ποιες οι διευκρινήσεις στην υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφόρησης )
- Υπουργείο Ανάπτυξης ( Η έννοια των ενδοομιλικών συναλλαγών εισάγεται στην Ελλάδα το 2008 και συγκεκριμένα με το άρθρο 26 του Ν. 3728/2008 ) 
- Υπουργικές αποφάσεις:
- Α2 – 8092/ 31-12-2008
- Α2 – 2233/ 07-05-2009
- Α2 – 1225/ 07-06-2010
- Υπουργείο Οικονομικών. ( έννοια των ενδοομιλικών συναλλαγών το 2009, με το Ν. 3775/2009 ) Επιβολή του Υπουργείου στις υπόχρεες επιχειρήσεις να τηρούν έναν δεύτερο φάκελο τεκμηρίωσης.
- ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ( Ποια η σχέση μητρικής προς θυγατρική ) - Τι είναι συνδεδεμένη επιχείρηση - παραδείγματα εφαρμογές
- ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ για την περίοδο 2008 - 2011
- ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Μέθοδοι τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών )
- Περίοδος 2012 - 2013
- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ( Νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα )
- ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ( Ποίοι έχουν υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών )
- ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
- Περίοδος 2014
- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
- ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ( Ποίοι έχουν υποχρέωση τεκμηρίωσης συναλλαγών )
- ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ( Προθεσμίες ετήσιων υποχρεώσεων )
- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - Είδη συναλλαγών
- Μέθοδοι τεκμηρίωσης
- Μέθοδος της «συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής» (“Comparable Uncontrolled Price – CUP”).
- Μέθοδος της «τιμής μεταπώλησης μείον» (“Resale Price Minus” – RPM”)
- Μέθοδος του «κόστους συν κέρδος» (“Cost plus method”)
- Μέθοδος του «επιμερισμού κέρδους» (“Profit Split”)
- Μέθοδος του «καθαρού κέρδους συναλλαγής» (“Transactional Net Margin Method – TNMM”)
- Πρακτικά παραδείγματα κατάρτισης φακέλου και υποβολής συνοπτικού πίνακα.
- ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
- Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Νομολογία σχετικά με Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κριτήρια Σύνδεσης Επιχειρήσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  Μέσω της πλατφόρμας του συλλόγου θα μπορείτε να κατεβάσετε τις σημειώσεις του σεμιναρίου σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορείτε να υποβάλλεται ερωτήσεις άμεσα μέσω της (αποστολής γραπτού ερωτήματος ) διαδραστικής πλατφόρμας είτε μέσω τηλεφώνου (τηλεφωνική παρέμβαση) απευθείας στον εισηγητή. Μετά το διάλειμμα και πριν από το τέλος της εισήγησης θα απαντηθούν οι ερωτήσεις όπου θα αποσταλούν ( όλο το αρχείο των ερωτήσεων απαντήσεων ) σε όλους τους συμμετέχοντες στο email τους.
Στους συμμετέχοντες που θα εγγραφούν στο σεμινάριο μπορούν να επιλέξουν για την εγγραφή τους τον παρακάτω σύνδεσμο
Επιλογή Εγγραφή σε σεμινάριο
 
 
 
 
και με την επιβεβαίωση της κατάθεσης τους θα αποσταλεί στο email τους, οι προσωπικοί κωδικοί εισόδου στην αίθουσα παρακολούθησης με δυνατότητα εκτύπωσης του πιστοποιητικού παρακολούθησης και εκτύπωσης του φορολογικού στοιχείου.  

Οι κωδικοί παρακολούθησης εκτός από email θα σας αποσταλούν και με sms για αυτό και πρέπει να αναγράψετε σωστά τα στοιχεία σας και τον αριθμό του κινητού σας στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρώτα θα πρέπει να γίνει κατάθεση του κόστους συμμετοχής σας στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR 4601 7214 3000 5143 07 2490 685
Παρακαλούμε, για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, όπως αποστείλατε το καταθετήριο της τράπεζας στο email: pasde.gr@gmail.com
ή στο fax 211 770 8006. Προσοχή για τον ταχύτερο έλεγχο της εγγραφής σας η αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να ταυτίζεται με την επωνυμία της συμμετοχής σας στο σεμινάριο.

 

Κατόπιν θα κάνετε εγγραφή στο σεμινάριο απόΕΔΩ  
 
 
συμπληρώνοντας σωστά τα στοιχεία σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Με την αποστολή των κωδικών εισόδου στο email σας μπορείτε να κάνετε είσοδο στην αίθουσα του σεμιναρίου από  ΕΔΩ


 
Πώς θα γίνω μέλος του συλλόγου ;
Μέσα από το site του Συλλόγου στο www.pasde.gr στη φόρμα επικοινωνίας μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και να ωφεληθείτε των προνομίων που έχουν τα μέλη του μη κερδοσκοπικού συλλόγου μας. Η ετήσια συνδρομή στον Σύλλογο είναι 120€.

Γιατί να γίνω μέλος ;
Τα μέλη του συλλόγου μας έχουν προτεραιότητα εγγραφής στα live σεμινάρια που διοργανώνει ο σύλλογος και μπορούν να τα παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν χωρίς πρόσθετες ή κρυφές χρεώσεις.
Ο σύλλογος έχει ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό υλικό 4.500 video μαθημάτων για Μαθηματικά, Αρχαία, Φυσική και Χημεία της Α, Β, και Γ τάξης του Γυμνασίου όπου εντελώς δωρεάν μπορούν να έχουν πρόσβαση χωρίς χρονικά περιθώρια στις video λύσεις του Γυμνασίου.
Ο σύλλογος διοργανώνει σεμινάρια σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα και τα μέλη του συλλόγου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν σε δεύτερο χρόνο ( on demand - Μόνο για τα σεμινάρια για τα οποία ο σύλλογος έχει τα πνευματικά δικαιώματα). Αυτό δίνει στα μέλη μας πρόσθετες δυνατότητες παρακολούθησης των σεμιναρίων όχι μόνο την χρονική στιγμή που πραγματοποιούνται live αλλά και σε δεύτερο χρόνο παρακολούθησης.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νικολαος Καλαμαράς 17:30 - 22:00

Τοποθεσία

Διαδικτυακό σεμινάριο

Διοργανωτής

Το Όραμα.Το Όραμα των Μελών της ΠΑ.Σ.Δ.Ε. είναι ο σύλλογος να εξελιχθεί σε έναν από τους ποιο ισχυρούς παρόχους διαδικτυακής εκπαίδευσης και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της επαγγελματικής της εκπαιδευτικής και της δια βίου μάθησης των μελών του συλλόγου. Ο Σκοπός μας.Κύριος σκοπός του Συλλόγου και λόγω της νέας διαδικτυακής τεχνολογίας και ευρυζωνικότητας είναι η συνεχής ενημέρωση μεταξύ των μελών του συλλόγου για ιστοσελίδες διαδικτυακά μαθήματα, σεμινάρια, σημειώματα, ηλεκτρονικά αρχεία και γενικά κάθε είδους υλικό ή πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της γνώσης των μελών του συλλόγου. Οι Αρχές μας.Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διαδικτυακής Εκπαίδευσης είναι μη κερδοσκοπικό και μη πολιτικό σωματείο. Σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών των διαδικτυακών μαθημάτων, σεμιναρίων, σημειωμάτων και οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού αρχείου και ουδεμία απολύτως σχέση εξάρτησης έχει από οποιονδήποτε Κρατικό, Πολιτικό, Πολιτιστικό ή Θρησκευτικό φορέα.