Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

  • Έναρξη
  • 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  • Λήξη
  • 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΟΦΕΕ Αλεξανδρούπολης : Ημερίδα για την ενημέρωση Λογιστών και Φοροτεχνικών.

O Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Αλεξανδρούπολης, στα πλαίσια των δράσεών του για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών και των απασχολούμενων λογιστών, διοργανώνει ημερίδα με εισηγητή τον 

κ. Κορομηλά Γεώργιο 

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 16:30 στο Επιμελητηρίου Έβρου 

ΕΙΣΟΔΟΣ : Για οικονομικά ενήμερα μέλη και τους συνεργάτες τους 10 ευρώ . Μη μέλη 30ευρώ . 

Αλεξανδρούπολης 01-12-2014

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Ημερίδα για την ενημέρωση Λογιστών και Φοροτεχνικών Γεώργιος Κορομηλάς 16:30 - 20:00

Τοποθεσία

Εμπορίου 5Α, Αλεξανδρουπολισ

Διοργανωτής

Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. το μοναδικό δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο, ιδρύθηκε το 1994 από Φοροτεχνικού – Λογιστές Ελεύθερους Επαγγελματίες, με έδρα την Αθήνα και έχει μέλη Συλλόγους – Ενώσεις σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:Η συσπείρωση όλων των μελών της και η ενιαία ανάπτυξη της δράσεως της, για την διαφύλαξη, την μελέτη και την παραγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και συνδικαλιστικής συνείδησης των μελών της.Η καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των φοροτεχνικών, με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Η συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση εσωτερικού ή εξωτερικού.Η εξύψωση του πνευματικού, επαγγελματικού και κοινωνικού επιπέδου, ως και η βελτίωση, αναβάθμιση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του λογιστή-φοροτεχνικού και η δημιουργία κλίματος καλής συνεργασίας φοροτεχνικών και συναλλασσομένων.Η συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια για αποφασιστική συμμετοχή στις διαδικασίες για τη θεσμοθέτηση των φορολογικών νόμων και κανόνων γενικά για την Πολιτεία.Η συμμετοχή των μελών της, στις διαδικασίες κατάρτισης προγραμμάτων και μελετών για επιχορηγήσεις και η απόκτηση ...