Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

  • Έναρξη
  • 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  • Λήξη
  • 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Φορολογία Επιχειρήσεων & Έλεγχος. Ειδικά θέματα που χρήζουν προσοχής.

Το forin.gr σε συνεργασία με την  «ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» πραγματοποιεί σεμινάριο με θέμα:

Φορολογία Επιχειρήσεων και Έλεγχος. Ειδικά νέα θέματα που χρήζουν προσοχής.

Εισηγητής: Δημήτρης Σταματόπουλος, 
Επίτιμος Γενικός Διευθυντής Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών,
Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, Συγγραφέας Φορολογικού Δικαίου

Θεματολογία

1. ΕΛΠ βασικές διατάξεις για την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος. Κύρος βιβλίων.

2. Απογραφή ειδών και επαλήθευση εκ του ελέγχου.

3. Ταμείο. Ελλείμματα και πλεονάσματα.

4. Χαρακτηριστικές και κομβικές επαληθεύσεις στη στόχευση ελέγχου.

5. Πληρωμές με τραπεζικά μέσα. Οφειλόμενα στο τέλος της χρήσης. Πρακτικός τρόπος συγκέντρωσης πληρωμών.

6. Δαπάνες επιχειρήσεων - βασικές επισημάνσεις. Αυξημένες αποσβέσεις.

7. Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων - Έμμεσες μέθοδοι ελέγχου. Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης.

8. Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων με τεχνητές διευθετήσεις για δημιουργία φορολογικού πλεονεκτήματος.

9. Έλεγχος για αδικαιολόγητη προσαύξησης περιουσίας.

10. Προσδιορισμός εσόδων νομικών προσώπων.

11. Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών. Προβλέψεις αναπτυξιακών νόμων.

12. Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών.

13. Παραγραφή δικαιώματος ελέγχου στα 5 ή 10 χρόνια. Έννοια νέων στοιχείων. Διαφύλαξη βιβλίων και στοιχείων.

14. Ενδικοφανής προσφυγή. Βασικά στοιχεία και προθεσμίες. Επισημάνσεις και δεδομένα που χρήζουν προσοχής.

15. Παρουσίαση ερωτήσεων που θα επιλέξει ο εισηγητής σε φορολογικά θέματα και απορίες σε όλα τα αντικείμενα που τίθενται στο τελευταίο διάστημα και χρήζουν προσοχής.

Συμμετοχή

  • Θέσεις από:
  • 70.00
Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Φορολογία Επιχειρήσεων & Έλεγχος. Ειδικά θέματα που χρήζουν προσοχής. Δημήτρης Σταματόπουλος 17:00 - 21:00

Τοποθεσία

Διαδικτυακό σεμινάριο

Αρχεία

Όνομα αρχείου  
Σημειώσεις Σεμιναρίου

Διοργανωτής

Tο Forin.gr αποτελεί τη διαδικτυακή πύλη της εκδοτικής εταιρείας «FORIN ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ». Σε λειτουργία στο διαδίκτυο από το 2002, η ιστοσελίδα μας στοχεύει στην πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης και πληροφόρησης στο τομέα του φορολογικού δικαίου καθώς και στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και μελετών που συμβάλουν στην αντικειμενική ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας, στην παρακολούθηση των μεταβολών της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των ακολουθούμενων βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμοσμένη φορολογία.Απευθύνεται στο φορολογούμενο (ιδιώτες και επιχειρήσεις), στο φοροτεχνικό – λογιστή, στο δημόσιο υπάλληλο (εφοριακό, τελωνειακό, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών), στον Ορκωτό Λογιστή αλλά και στο νομικό και φορολογικό σύμβουλο.