Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΕΥΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

 • Έναρξη
 • 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
 • Λήξη
 • 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Webinar – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση και Ηλεκτρονικά Βιβλία MyDATA για Σωματεία – Συλλόγους – Οργανώσεις – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε

Πότε;  Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 (16:00-21:30) – 5,5 ώρες
Euepixeirein live Webinar – ‘ζωντανή’ διαδικτυακή εκπαίδευση μέσω της εφαρμογής Zoom.
Με Εισηγητή τον κ. Καλαμαρά Νικόλαο 

Απευθύνεται σε:

 • Σε Λογιστές, Φοροτεχνικούς
 • Δικηγόρους
 • Προϊσταμένους και Στελέχη Επιχειρήσεων Ν. Προσώπων Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

(Σωματείων  – Συλλόγων – Μη κυβερνητικών Οργανώσεων – Συνεταιρισμών – Κληροδοτημάτων– Αστικών Μ.Κ.Ο – Ιδρυμάτων) καθώς και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) –Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) κλπ.Πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων. 


Σκοπός προγράμματος:
Τι θα πρέπει να προσέχουν όσοι ασχολούνται με τα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα:
 • Φορολογική και Λογιστική αντιμετώπιση (με όλες τις νεότερες αλλαγές)
 • Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ
 • Κυριότερα σημεία που αφορούν τις Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητες
 • Όλες οι προσαρμογές σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και
 • Αναφορά στην διαδικασία Ίδρυσης Αστικών Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εταιρειών και Ιδρυμάτων.


Θεματολογία Προγράμματος:
Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν θέματα όπως:
 • Ποια εισοδήματα φορολογούνται και πως;
 • Τι γίνεται με τις Δωρεές και τι με τις Χορηγίες;
 • Πως αντιμετωπίζονται τα θέματα των οργανώσεων και εκμεταλλεύσεων συνεδρίων, παραστάσεων, bazaar κλπ
 • Πως και πότε αποδίδεται από ένα ΝΠ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο Φ.Π.Α. για πράξεις που υπόκεινται σε αυτόν;
 • Πως αμείβονται τα έξοδα των Εθελοντών;
 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που μεταβάλλουν ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικό σε κερδοσκοπικό; Τι θα συμβεί μετά από αυτό;
 • Πως και πότε αποδίδονται οι Φόροι Δωρεών και τα χαρτόσημα των λοιπών συναλλαγών;
 • Πότε υπάρχει απαλλαγή από το Φόρο Δωρεών στα Ν.Π. Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο;
 • Τι ισχύει για τις Αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Τρόπος Φορολόγησης με Παραδείγματα
 • Ποιο είναι το καθεστώς των Κοιν.Σ.Επ και Κοι.Σ.Π.Ε. Τι φορολογείται και τι όχι
 • Πως αντιμετωπίζονται οι αυτοπαραδόσεις που γίνονται προς τα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών προς Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οντότητες για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων.
 • Τα θέματα που αφορούν υπηρεσίες εκπαίδευσης των Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και πως αντιμετωπίζονται μετά την εφαρμογή του Ν. 4334/2015 και Ν. 4336/2015 και τη νεότερη ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ποια είναι τα πρόστιμα στα οποία υπόκεινται τα άνω Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Νέο Ποινολόγιο.
 • Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έναντι των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ myData – Πως θα λειτουργήσουν τα ηλεκτρονικά βιβλία στις Ναυτιλιακές εταιρίες – Πλήρης ανάλυση.
 • Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα συνοπτικών διαβιβάσεων εσόδων – εξόδων. 

 • Στον τρόπο τήρησης των ηλεκτρονικών βιβλίων για τα στοιχεία που εκδίδονται:

1α)Πως θα διαβιβάζονται οι συνδρομές.
1β)Πως θα διαβιβάζονται οι επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις  Κρατικές- Κοινοτικές με παραδείγματα.
1γ)Πως θα διαβιβάζονται οι χρηματικές Δωρεές και οι δωρεές σε είδος με παραδείγματα.
1δ)Πως θα καταχωρούνται πράξεις οι οποίες υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ όπως χορηγίες κλπ.
1ε)Πως θα γίνονται οι συμφωνίες των βιβλίων με την πλατφόρμα της Mydata.
2) Στον τρόπο τήρησης των ηλεκτρονικών βιβλίων για τα στοιχεία που λαμβάνονται :
2α)Πως θα αντιμετωπίζονται ληφθέντα παραστατικά εάν επιλεγεί η μέθοδος τωνσυγκεντρωτικών διαβιβάσεων των παραστατικών.
2β)Πως θα διαβιβάζονται οι λογαριασμοί ΔΕΗ, παρόχων ΔΕΗ ,ΟΤΕ, παρόχων ΟΤΕ, φυσικού αερίου, παρόχων φυσικού αερίου με παραδείγματα και εφαρμογές.
2γ)Πως θα διαβιβάζονται οι συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα – (τόκοι προμήθειες τραπεζών).
2δ)Πως θα καταχωρούνται οι εγγραφές της μισθοδοσίας και τον εθελοντών.
2ε)Πως θα καταχωρούνται οι εγγραφές των αποσβέσεων .
2στ)Πως θα καταχωρούνται οι εγγραφές όταν ο εκδότης του τιμολογίου αρνείται να το διαβιβάσει.
3) Ανάλυση των τρόπων διαβίβασης για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Επίλυση Ερωτημάτων:  Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν σχετικά θέματα.
 • Εισηγητής: κ. Καλαμαράς Νικόλαος,

Λογιστής, Φοροτεχνικός,  Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων.

Περισσότερα και Εγγραφή στο link 
Webinar- ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Λογιστική - Φορολογική αντιμετώπιση και Ηλεκτρονικά Βιβλία MyDATA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 211- 4110533 & 210 – 6147341
Email: info@euepixeirein.gr
Site: www.euepixeirein.gr

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Webinar – ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση και Ηλεκτρονικά Βιβλία MyDATA για Σωματεία – Συλλόγους – Οργανώσεις – Αστικές Μ.Κ.Ο. – Ιδρύματα και Ειδικές περιπτώσεις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. – ΚΟΙ.Σ.Π.Ε ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 16:00 - 21:30

Τοποθεσία

Διαδικτυακό σεμινάριο

Διοργανωτής

Η εταιρία μας, αυτόνομα και σε συνεργασία με αξιόπιστους και έμπειρους συνεργάτες στον τομέα των οικονομικών, φοροτεχνικών, συμβουλευτικών, management & marketing υπηρεσιών δραστηριοποιείται στο χώρο των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων με θεματολογία:Λογιστικά – ΦορολογικάΕργασιακάΧρηματοοικονομικάManagement – Διοίκηση Επιχειρήσεων & ΠροσωπικούMarketing & Social MediaΠωλήσεις & Εξυπηρέτηση-Διαχείριση Παραπόνων ΠελατώνΔημόσιες Σχέσεις & Self-developmentΕξειδικευμένα θέματα Παροχές μαςΠροτεραιότητα μας: οι ανάγκες των συμμετεχόντων μας, ανάλογα με τις εξελίξεις που επηρεάζουν τη δραστηριότητα τους.Στόχος μας: η έγκαιρη & έγκυρη ενημέρωση, η εξειδίκευση & κατάρτιση των συμμετεχόντων μας.Η ομάδα των έμπειρων & καταρτισμένων συνεργατών/εισηγητών μας & οι επίκαιρες/εξειδικευμένες θεματολογίες μας,  συμβάλλουν έτσι ώστε οι συμμετέχοντες μας να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για τη βελτίωση διαχείρισης & οργάνωσης, όχι μόνο σε επίπεδο εταιρίας ή δραστηριότητας αλλά και σε επίπεδο αυτοβελτίωσης.ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ: για την καλύτερη παρακολούθηση των συμμετεχόντων μας  και τη δυνατότητα ερωτήσεων-απαντήσεων, επεξηγήσεων και ενεργής συμμετοχής τους κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου με τη συνεργασία του εισηγητή.Επιδότηση ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,45%: Μέσω των σεμιναρίων μας, δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες, να επιμορφώσουν τα στελέχη τους, αξιοποιώντας την επιδότηση του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 0,45%. Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία υποβολής με έγκαιρη δήλωση συμμετοχής, χωρίς επιβάρυνση της εταιρίας σας. Για σχετικές ...