ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΔΒΜ ΙΙ

  • Έναρξη
  • 17 ΜΑΐΟΥ
  • Λήξη
  • 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Ν.Π.Δ.Δ. σε συνεργασία με το Παν.Αιγαίου

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης», σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Ν.Π.Δ.Δ.», του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχοι προγράμματοςΤο αντικείμενο του προγράμματος είναι η διδασκαλία του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος των Ν.Π.Δ.Δ..Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή επαρκών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος παρακολούθησης της λογιστικής διαχείρισης σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις αρχές  της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής όπως αυτές καθορίζονται από το κλαδικό λογιστικό σχέδια του Δημόσιου Τομέα με βάση το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος θα δημιουργηθεί εκείνο το μαθησιακό περιβάλλον το οποίο θα δώσει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις γνώσεις, δεξιότητες και την απαιτούμενη πρακτική επάρκεια για να μπορούν να είναι αυτόνομοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους και υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών των Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και γενικότερα σε υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ.. οι οποίοι επιθυμούν να έχουν μία εικόνα για το Λογιστικό Σύστημα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και απασχολούνται κυρίως στις οικονομικές υπηρεσίες.Επιπλέον, στο σεμινάριο μπορούν να συμμετάσχουν (ιδιώτες) λογιστές που συνεργάζονται και έχουν αναλάβει τη διαχείριση δημοσίων φορέων και οργανισμών, όπως νοσοκομεία ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ.

Διάρκεια: 200 διδακτικές ώρες
Έναρξη: 12/04/2021
Δίδακτρα: Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες: 2311242874-75 
Εισηγητής: Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος τμήματος Λογιστηρίου Δήμου Θεσσαλονίκης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος: Αθιάνος Στέργιος: Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ασύγχρονη παρακολούθηση. Το υλικό εκπαίδευσης θα αναρτάται σε ψηφιακή μορφή σε ιστότοπο (π.χ. eclass). Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν πρόσβαση στο υλικό όλη τη χρονική διάρκεια του προγράμματος.

Πληροφορίες - εγγραφές: 
https://ianap.gr/diplografiko_logistiko_sistima/
Θεσσαλονίκη: Δωδεκανήσου 23, 2310500473 – 2313051525, [email]kek.thess@gmail.com[/email]
Βόλος: Αντωνοπούλου 127, 2421028476 – 2421076050, [email]kekvolos@gmail.com[/email]
Καρπενήσι: Άγιος Νικόλαος, 2237025288, [email]kek.karpenisi@gmail.com[/email]

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος - 00:00 - 00:00 ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ
[size=120][u][b]Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος[/b][/u][/size] [list=1] [*][size=120]Εισαγωγή στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα[/size] [*][size=120]Απεικόνιση λογιστικών γεγονότων[/size] [*][size=120]Έλεγχος ορθότητας καταχωρήσεων[/size] [*][size=120]Λογιστική τυποποίηση[/size] [*][size=120]Λογιστικά αποτελέσματα[/size] [*][size=120]Λογιστική αποθεμάτων, παγίων[/size] [*][size=120]Μεταβατικοί λογαριασμοί[/size] [*][size=120]Συλλειτουργία Απλογραφικού και Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος[/size] [*][size=120]Συλλειτουργία γενικής και αναλυτικής λογιστικής[/size] [/list]

Τοποθεσία

Διαδικτυακό σεμινάριο

Διοργανωτής

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ είναι ένα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.Ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων και της επαγγελματικής κατάρτισης. Είναι πιστοποιημένος φορέας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με κωδικό 10718-07.Διαθέτει εμπειρία χρόνων στην κατάρτιση ενηλίκων, στην διοργάνωση σεμιναρίων και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης από απόσταση με τη χρήση του Διαδικτύου. Επίσης, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, οι οποίες εξασφαλίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης είναι στελεχωμένο από άρτια εκπαιδευμένα και έμπειρα στελέχη τα οποία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και στη διαχείριση έργων.