Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (Λ.Σ.Α.)

  • Έναρξη
  • 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  • Λήξη
  • 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Φορολογικοί Έλεγχοι Επιχειρήσεων και Ιδιωτών & Ποινολόγιο έτους 2019-Αναφορά στα ειδικά θέματα Κ.Μ.Π.Δ.

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά στη διαδικασία διενέργειας των φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν στο έτος 2019.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:

Στα είδη των φορολογικών ελέγχων

Στις υποθέσεις που έχουν επιλεγεί για έλεγχο φέτος σύμφωνα με την εγκύκλιο Α1105/2019

Στην εφαρμογή της μεθόδου του Risk Analysis με παραδείγματα και εφαρμογές

Στις διαδικασίες προετοιμασίας για τους φορολογικούς ελέγχους στα απλογραφικά βιβλία (Συγκέντρωση αρχείων κλπ) ΠΟΛ 1293/2019 (πλήρης ανάλυση)

Στις μεθόδους που εφαρμόζονται στις έμμεσες τεχνικές ελέγχου με πλήρη ανάλυση

Στους προσδιορισμούς των φόρων μετά τους ελέγχους, καθώς και στα πρόστιμα και προσαυξήσεις που ακολουθούν με παραδείγματα και εφαρμογές (Ν 4174/2013)

Στα θέματα των παραγραφών σύμφωνα και με τις πρόσφατες δικαστηριακές αποφάσεις

Στη προετοιμασία για το φορολογικό έλεγχο στα διπλογραφικά βιβλία με πρακτικό παράδειγμα

Αναφορά σε όλη τη διαδικασία από την έκδοση εντολής ελέγχου μέχρι και τον οριστικό προσδιορισμό του φόρου σύμφωνα με το Ν 4174/2013

Στη διαδικασία άσκησης ενδικοφανών προσφυγών

Πρόστιμα-πρόσθετοι φόροι-τόκοι για παραβάσεις του ΚΦΔ με πλήρη ανάλυση

Αναφορά στα ειδικά θέματα που αφορούν στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Σύνολο Ωρών: 05.

Θα τηρηθεί αυστηρώς σειρά προτεραιότητας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄τάξης, Εσωτερικός Ελεγκτής επιχειρήσεων. Εισηγητής Οικονομικών Σεμιναρίων με μεγάλη διδακτική εμπειρία.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τα μη μέλη του Λ.Σ.Α.:  50,00 €

Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Λ.Σ.Α.:  40,00€

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έκδοση τιμολογίου, υπάρχει επιβάρυνση 24% Φ.Π.Α..

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ: Η κατάθεση μπορεί να γίνει έως 29/11/2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, στον αριθμό λογαριασμού του Λ.Σ.Α. στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ με τα στοιχεία:
 Αρ. Λογ/μού: 5052 009693 597,

ΙΒΑΝ: GR 93 0172 0520 0050 5200 9693 597

Δικαιούχος: Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών

Παρακαλούμε, όπως αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης και την παρακάτω δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη στο e-mail: lsaath@otenet.gr ή στο φαξ: 210 5138289

ΜΕΤΡΗΤΑ: Η πληρωμή μπορεί να γίνει στη γραμματεία του Λ.Σ.Α. την ημέρα του σεμιναρίου, 04/12/2019, στις 16:30.

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Φορολογικοί Έλεγχοι Επιχειρήσεων και Ιδιωτών & Ποινολόγιο έτους 2019-Αναφορά στα ειδικά θέματα Κ.Μ.Π.Δ. Νικόλαος Καλαμαράς 17:00 - 22:00

Τοποθεσία

Novus City Hotel, Καρόλου 23, Αθήνα, Αθηνα

Διοργανωτής

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ιδρυθείς σχετικά πρόσφατα (18/02/1999), παρά το μικρό χρονικό διάστημα της παρουσίας του στο λογιστικό χώρο και τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο προς όφελος του λογιστικού-φοροτεχνικού κόσμου.