Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Forin.gr

  • Έναρξη
  • 16 ΜΑΪ́ΟΥ
  • Λήξη
  • 16 ΜΑΪ́ΟΥ

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Επίκαιρα θέματα. Δηλώσεις και σχετικά έντυπα. Ε1, Ε2, Ε3, Ν. Ειδικά θέματαΙ. Εισαγωγικό μέρος

Γενικό φορολογικό περιβάλλον

ΙΙ. Πρώτο μέρος:

Επίκαιρα θέματα και αλλαγές

Επιλογή θεμάτων σχετικά με τις δαπάνες των επιχειρήσεων που αναγνωρίζονται. Προϋποθέσεις

ΙΙΙ. Ανάλυση δηλώσεων (E1, E2, Ε3, N) 

Αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών στα έντυπα, των υποπινάκων του Ε3 και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

Θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στη συμπλήρωση των δηλώσεων.

IV. Απαντήσεις επί ερωτήσεων

V. Σημειώσεις

1. Σημειώσεις για την συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Έντυπα Ε1 και Ε3 Σημειώσεις Σαφαρή Θανάση – Γιοβά Βίκυ

Αλλαγές, Διευκρινήσεις, Επισημάνσεις και Παραδείγματα θεμάτων για τις δηλώσεις φορολογικού έτους 2018 (υποβολή 2019)

Α. Σημειώσεις για συμπλήρωση Ε1. Σελίδες 57

Β. Σημειώσεις για συμπλήρωση Ε3. Σελίδες 70

2. Σημειώσεις Σταματόπουλου Δημήτρη

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

Αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Εισαγωγικό μέρος του βιβλίου δαπάνες επιχειρήσεων με τις αλλαγές που έχουν επέλθει από τον παλιό ΚΦΕ στον νέο ΚΦΕ.

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Επίκαιρα θέματα. Δαπάνες επιχειρήσεων Δημήτρης Σταματόπουλος 17:00 - 19:00
Δηλώσεις και σχετικά έντυπα. Ε1, Ε2, Ε3, Ν. Ειδικά θέματα Θανάσης Σαφαρής 19:00 - 21:00

Τοποθεσία

Διαδικτυακό σεμινάριο

Αρχεία

Όνομα αρχείου  
Σημειώσεις Δ. Σταματόπουλου
Σημειώσεις Ε1 Φ.Ε. 2018
Σημειώσεις Ε3 Φ.ΕΤ.2018
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ν

Διοργανωτής

Tο Forin.gr αποτελεί τη διαδικτυακή πύλη της εκδοτικής εταιρείας «FORIN ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ». Σε λειτουργία στο διαδίκτυο από το 2002, η ιστοσελίδα μας στοχεύει στην πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης και πληροφόρησης στο τομέα του φορολογικού δικαίου καθώς και στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και μελετών που συμβάλουν στην αντικειμενική ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας, στην παρακολούθηση των μεταβολών της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των ακολουθούμενων βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμοσμένη φορολογία.Απευθύνεται στο φορολογούμενο (ιδιώτες και επιχειρήσεις), στο φοροτεχνικό – λογιστή, στο δημόσιο υπάλληλο (εφοριακό, τελωνειακό, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών), στον Ορκωτό Λογιστή αλλά και στο νομικό και φορολογικό σύμβουλο.