Epsilon NET

 • Έναρξη
 • 31 ΜΑΐΟΥ
 • Λήξη
 • 31 ΜΑΐΟΥ

Φορολογική και Λογιστική Αντιμετώπιση Ξενοδοχείων και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε Φορολογικά και Λογιστικά θέματα που απασχολούν καθημερινά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις εστιατορίων - catering κλπ.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • ΞενοδοχείαΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα.

Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:
 • Στον τρόπο φορολόγησης των ξενοδοχειακών μονάδων. (Ατομικές Επιχειρήσεις, Ομόρρυθμες  Εταιρείες, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ κλπ.) με παραδείγματα και εφαρμογές.   
 • Στους συντελεστές ΦΠΑ μετά και τις τελευταίες αλλαγές       
 • Στην κατανομή των κερδών ανά κλάδο δραστηριότητας των ξενοδοχειακών μονάδων. Φύλλα μερισμού κλπ.  
 • Στα ειδικά θέματα ΦΠΑ που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχειακές μονάδες. (Αυτοπαραδόσεις αγαθών, Αυτοπαροχές υπηρεσιών, Επιστροφή ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών.)  
 • Στα δημοτικά τέλη και τα τέλη περιβάλλοντος στα εστιατόρια – ζαχαροπλαστεία.    
 • Στα θέματα ΕΝΦΙΑ και ΕΦΑ που αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  
 • Στις σχέσεις θυγατρικών Ελληνικών ξενοδοχειακών μονάδων με τις μητρικές τους που βρίσκονται στο εξωτερικό, τρίτες χώρες ή κοινότητα. Θέματα που αφορούν στο Transfer Pricing με παραδείγματα και εφαρμογές.    
 • Σε όλες εκείνες τις δαπάνες των ξενοδοχειακών επιχ/σεων και των εστιατορίων που αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά και σε αυτές που δεν αναγνωρίζονται με παραδείγματα και εφαρμογές καθώς και στη σύνταξη της κατάστασης της φορολογικής αναμόρφωσης.  
 • Στις νέες ποινές για παραβάσεις της φορολογικής και της λογιστικής Νομοθεσίας με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Στη συμπλήρωση των εντύπων Ε1, Ε3  των ατομικών επιχειρήσεων με παραδείγματα και εφαρμογές.
 • Στη συμπλήρωση των εντύπων Ν και Ε3 των Νομικών Προσώπων που ασχολούνται με την εκμετάλλευση Ξενοδοχείων και Εστιατορίων με παραδείγματα και εφαρμογές.


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ 17:00 - 22:00

Τοποθεσία

Λεωφόρος Συγγρού 120, Αθηνα

Διοργανωτής

H EPSILON NET ΑΕ ξεκίνησε το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992. Ένα από τα πρώτα βήματά της ήταν να συνδυάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ενημέρωση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των στελεχών του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Με βασικό εργαλείο ενημέρωσης το εβδομαδιαίο οικονομικό- φορολογικό περιοδικό EPSILON 7 και αμέσως μετά την πραγματικά πρωτοποριακή και μοναδική μέχρι και σήμερα on line τράπεζα φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν νόμους καθώς και πρακτικές λειτουργικές λύσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το 2002 η EPSILON NET βλέποντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις από την εμφάνιση της παραθυρικής τεχνολογίας και αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και γνώση της πάνω στην εφαρμογή της νομοθεσίας εισέρχεται δυναμικά στη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η δέσμευσή μας να ακούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες, που βασίζονται ακριβώς πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ουσιαστικά δηλαδή επιδίωξη και φιλοδοξία μας ήταν η ενσωμάτωση της αθροιστικής εμπειρίας των πελατών μας σε μοναδικά εργαλεία δουλειάς που ανταποκρίνονται ...