Epsilon NET

 • Έναρξη
 • 02 ΙΟΥΝΙΟΥ
 • Λήξη
 • 02 ΙΟΥΝΙΟΥ

Επίκαιρες εργασιακές αναλύσεις – Εφαρμογή στη Μισθοδοσία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ
Απευθύνεται: Σε στελέχη Διεύθυνσης Προσωπικού, Διευθυντές Προσωπικού επιχειρήσεων και οργανισμών, λογιστές –  βοηθούς λογιστές καθώς και σε δικηγόρους που ασχολούνται με εργατικά θέματα   

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς Στελέχη Επιχειρήσεων Διευθυντές HR   


ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα. 
Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.    

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Οι τελευταίες πιο σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά

 • Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού 
 • Ηλεκτρονική υποβολή υπερεργασίας και υπερωρίας
 • Οι αλλαγές στο χρόνο υποβολής των εντύπων Ε5, Ε6, Ε7
 • Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών με το Ν.4487/2017 

 2. Ειδικά θέματα αμοιβών & όρων εργασίας 
 • Το καθεστώς των όρων αμοιβής και εργασίας των μισθωτών μετά την αποδόμηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επέκταση του θεσμού των ατομικών συμβάσεων 
 • Η αναβίωση των διαιτητικών αποφάσεων και οι αλλαγές που επέρχονται  στους μισθολογικούς και μη μισθολογικούς όρους εργασίας των μισθωτών. Τρόποι διαχείρισης
 • Τι ισχύει για τους εργαζόμενους στα επισιτιστικά καταστήματα με δεδομένο ότι  είναι σε ισχύ η Δ.Α. 8/2016 που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των  εργαζόμενων  του κλάδου αυτού
 • Διαδικαστικό πλαίσιο μείωσης μισθού με κοινή συμφωνία εργοδοτών & εργαζομένων 
 • Σε ποιες περιπτώσεις είναι σύννομη η μονομερής μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (ως διευθυντικό δικαίωμα)
 • Τι ισχύει με τους μισθολογικούς καθώς και τους μη μισθολογικούς όρους  ΣΣΕ που έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της και έχει περιέλθει σε μετενέργεια 
 • Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων
 • Ποιους όρους πρέπει να εμπεριέχουν οι ατομικές συμβάσεις εργασίας

 3. Θέματα απασχόλησης μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων      
 • Υπολογισμός αποδοχών μισθωτών απασχολουμένων με καθεστώς μερικής απασχόλησης
 • Καθεστώς Ασφάλισης μερικώς απασχολουμένων
 • Άδεια, επίδομα αδείας, επιδόματα εορτών, αποζημίωση απόλυσης μερικώς & εκ περιτροπής απασχολουμένων. 

 4.  Ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 
 • Τι ισχύει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και το πλαίσιο υποβολής του εντύπου Ε7 της ηλεκτρονικής υποβολής
 • Πρόωρη Καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση
 • Ανανέωση, παράταση σύμβασης ορισμένου χρόνου. Σύννομη αντιμετώπιση

 5. Απασχόληση μισθωτών κατά τις  Κυριακές & αργίες 
 • Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες με βάση τις ρυθμίσεις του Β.Δ. 748/66
 • Προσαύξηση αποδοχών στους απασχολούμενους κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές και τις νύκτες. 
 • Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα 

 6.  Μεταβίβαση εργασιακής σχέσης 
 • Οριστική αποχώρηση  του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση. 
 • Υποβαλλόμενα έντυπα 
 • Διαδικαστικό πλαίσιο

 7. Κυρώσεις - Πρόστιμα επί παραβάσεων Ποια στοιχεία έχει υποχρέωση τήρησης ο εργοδότης στο χώρο εργασίας & επίδειξης ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας 
• Το Διευθυντικό Δικαίωμα του εργοδότη & τα σύννομα όρια άσκησής του 
• Ο έλεγχος επί των εκκαθαριστικών σημειωμάτων μισθοδοσίας  
• Η σύννομη τήρηση των αλλαγών στα χρονικά όρια εργασίας  
• H σύννομη τήρηση του βιβλίου αδειών  
• Κυρώσεις σε εργοδότες επί παραβάσεων


Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ 09:30 - 14:30

Τοποθεσία

Διαδικτυακό σεμινάριο

Διοργανωτής

H EPSILON NET ΑΕ ξεκίνησε το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992. Ένα από τα πρώτα βήματά της ήταν να συνδυάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ενημέρωση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των στελεχών του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Με βασικό εργαλείο ενημέρωσης το εβδομαδιαίο οικονομικό- φορολογικό περιοδικό EPSILON 7 και αμέσως μετά την πραγματικά πρωτοποριακή και μοναδική μέχρι και σήμερα on line τράπεζα φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν νόμους καθώς και πρακτικές λειτουργικές λύσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το 2002 η EPSILON NET βλέποντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις από την εμφάνιση της παραθυρικής τεχνολογίας και αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και γνώση της πάνω στην εφαρμογή της νομοθεσίας εισέρχεται δυναμικά στη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η δέσμευσή μας να ακούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες, που βασίζονται ακριβώς πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ουσιαστικά δηλαδή επιδίωξη και φιλοδοξία μας ήταν η ενσωμάτωση της αθροιστικής εμπειρίας των πελατών μας σε μοναδικά εργαλεία δουλειάς που ανταποκρίνονται ...