Epsilon NET

 • Έναρξη
 • 04 ΙΟΥΝΙΟΥ
 • Λήξη
 • 04 ΙΟΥΝΙΟΥ

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών επιχειρήσεων

σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ν.4469/3.5.2017   


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΣΤΟΧΟΣ
Ειδικά για λογιστές / λογιστικά γραφεία   


Στόχος του Σεμιναρίου: Η παρουσίαση της αυτοματοποιημένης / απλοποιημένης διαδικασίας όπως προβλέπεται από τις Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και η λειτουργία της πλατφόρμας   


 Το Σεμινάριο απευθύνεται σε : 

 • Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
 • Στελέχη Επιχειρήσεων και τραπεζών
 • Ορκωτούς Ελεγκτές
 • Οικονομικούς Διευθυντές
 • Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
 • Δικηγόρους 
 • Επιχειρηματίες
 • Λοιπούς Ελεύθερους ΕπαγγελματίεςΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα. 
Συνολική διάρκεια: 5 ώρες.   


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Ερμηνεία και παρουσίαση των κάτωθι Υπουργικών Αποφάσεων: 

Υπουργική Απόφαση υπ’αριθ. 32320/1841/10.7.2017 Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 [ΦΕΚ Β 2360/11.07.2017] 

ΑΑΔΕ Απόφαση υπ’αριθ. ΠΟΛ. 1105/12.07.2017, Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικοτέρων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 [ΦΕΚ 2426/Β/14.7.2017] 

ΑΑΔΕ Απόφαση υπ’αριθ. ΠΟΛ. 1124/31.07.2017, Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 και της κατ’ εξουδιοδότηση της παρ. 14 του άρθρου 15 νου ν.4469/2017 εκδοθείσας απόφαση Υπ. Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής.  

ΚΕΑΟ Εγκύκλιος  υπ’ αρ.πρωτ. Γ36/518/22.9.2017, Καθορισμός της διαδικασίας που εφαρμόζεται στο ΚΕΑΟ στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017.  

Κ.Υ.Α. αριθ. 130060/27.11.2017 (ΦΕΚ Β΄4158/29.11.2017) Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφιελών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Β΄4158/29.11.2017), αφορά οφειλές προς Δημόσιο και ΚΕΑΟ 

Υπ. Εργασίας Απόφαση 62134/4100/29.12.2017 (ΦΕΚ Β΄4660/29.12.2017) Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής. 

Υπ. Οικονομικών Απόφαση εγκύκλιος ΠΟΛ. 1055/2018 της ΑΑΔΕ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ - εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ του άρθρου 60 του ν. 4520/2018 (Α' 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62)». 


2. Παρουσίαση της λειτουργίας της πλατφόρμας. 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 21 1500 7000  & 231 098 1700

Συμμετοχή

Το σεμινάριο αυτό έχει ολοκληρωθεί!

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών επιχειρήσεων Ιωάννα Αναστασοπούλου Γεώργιος Γραβιάς 17:00 - 22:00

Τοποθεσία

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 120, Αθηνα

Διοργανωτής

H EPSILON NET ΑΕ ξεκίνησε το 1999 σαν φυσική εξέλιξη της προσωπικής εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που δραστηριοποιούνταν στο χώρο της εξειδικευμένης πάνω σε οικονομικά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης, από το 1992. Ένα από τα πρώτα βήματά της ήταν να συνδυάσει την εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ενημέρωση στοχεύοντας στην ικανοποίηση των αναγκών των στελεχών του ευρύτερου οικονομικού χώρου. Με βασικό εργαλείο ενημέρωσης το εβδομαδιαίο οικονομικό- φορολογικό περιοδικό EPSILON 7 και αμέσως μετά την πραγματικά πρωτοποριακή και μοναδική μέχρι και σήμερα on line τράπεζα φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν και να εφαρμόσουν νόμους καθώς και πρακτικές λειτουργικές λύσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το 2002 η EPSILON NET βλέποντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις από την εμφάνιση της παραθυρικής τεχνολογίας και αξιοποιώντας την τεράστια εμπειρία και γνώση της πάνω στην εφαρμογή της νομοθεσίας εισέρχεται δυναμικά στη βιομηχανία παραγωγής λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Το βασικό χαρακτηριστικό του ταξιδιού μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν η δέσμευσή μας να ακούμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας προϊόντα και υπηρεσίες, που βασίζονται ακριβώς πάνω σε αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες. Ουσιαστικά δηλαδή επιδίωξη και φιλοδοξία μας ήταν η ενσωμάτωση της αθροιστικής εμπειρίας των πελατών μας σε μοναδικά εργαλεία δουλειάς που ανταποκρίνονται ...