ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 • Έναρξη
 • 03 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 • Λήξη
 • 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Πρόγραμμα 100Α – BASIC - Βασικές Λογιστικές Εργασίες στη Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου. (Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού)

Διάρκεια : 3 μήνες  (100 ώρες) 

Τόπος Διεξαγωγής : Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , 2ος όροφος , Αθήνα
 
Απευθύνεται :  
 
α) Σε Πτυχιούχους και Φοιτητές Οικονομικών Σχολών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ , Κολεγίων που εισέρχονται πρώτη φορά σε εργασίες Λογιστηρίου και
 
β) Σε εργαζόμενους σε Λογιστήρια με μικρή εμπειρία.
 
Σκοπός : Ολοκληρωμένη Πρακτική Εφαρμογή Λειτουργίας της Διπλογραφικής  Μεθόδου που εφαρμόζουν τα Σύγχρονα Λογιστήρια των Εταιρειών με Εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων .
Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες  Βοηθού Λογιστή
 
Μέθοδος Διδασκαλίας : Πρακτικές Εφαρμογές
 
Διαπίστευση & Πιστοποίηση Παρακολούθησης Σεμιναρίων   :  
 
 
Παρέχεται  Αντίστοιχη Βεβαίωση 
Αδειοδοτημένο Κέντρο του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας  με Αριθμό Αδείας Α17977/ ΦΕΚ 2697 5.10.12
(ΔΩΡΕΑΝ  Βεβαίωση Παρακολούθησης Σεμιναρίου από το ΚΕΛΕ) 
 
Σας Προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τα ΔΩΡΕΑΝ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ που σας παρέχουμε!
 
Συνοπτικό Πρόγραμμα :
 
Ν. 4308/14 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 • Βασικές Έννοιες Νόμου
 • Οντότητες – Κατηγορίες Οντοτήτων
 • Έννοια Διπλογραφικής Μεθόδου
 • Ένταξη Επιχειρήσεων στην Διπλογραφική Μέθοδο
 •  Τιμολόγηση Συναλλαγών σύμφωνα με Ε.Λ.Π
 • Τιμολόγια πώλησης. Απλοποιημένο τιμολόγιο συγκεντρωτικό τιμολόγιο. Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.
 • Ποιοι έχουν Υποχρέωση Σύνταξης Απογραφής

Σύσταση ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ – ΟΕ – ΕΕ – Ατομικές
 • Εγγραφές σύστασης όλων των μορφών επιχειρήσεων

 
Εργασίες Βοηθού Λογιστή 
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
 • Διαχείριση τιμολογίων Αγορών από Προμηθευτές
 • Πλήρη Διαχείριση Πωλήσεων (Διακίνηση – Τιμολόγηση – Είσπραξη)
 • Διαχείριση Τιμολογίων Εξόδων από Πιστωτές
 • Τρόποι Εξόφλησης των Τιμολογίων (Αγορών – Εξόδων) – Φορολογική αναγνώριση αξίας Τιμολογίων
 • Διαχείριση Επιταγών (Σημερινών – Μεταχρονολογημένων)
 • Διαχείριση Συναλλαγματικών
 • Διαχείριση Καρτών (Χρεωστικών – Πιστωτικών)
 • Διαχείριση Λογαριασμών Τραπεζικών Καταθέσεων
 • Διαχείριση Τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων (Κεφάλαια Κίνησης – Πάγια κλπ)
 • Διαχείριση εξόδων της επιχείρησης (Μισθοδοσία , Αμοιβές τρίτων , τηλεφωνικά, έξοδα αυτοκινήτων κλπ) 
 • Διαχείριση Εισαγωγών από κοινότητα (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές)
 • Διαχείριση Εισαγωγών από Τρίτες Χώρες
 • Διαχείριση Εξαγωγών
 • Διαχείριση Παρακρατούμενων Φόρων (Φ.Μ.Υ – Φόρος Ελεύθερων Επαγγελματιών κλπ)
 • Διαχείριση Πωλήσεων στο Δημόσιο
 • Παρακρατούμενοι Φόροι από πωλήσεις στο Δημόσιο
 • Αγορά Παγίων – Leasing κτλ
 • Πώληση Παγίων

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
 • Φ.ΠΑ Διπλογραφικού Συστήματος (Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές. Συναλλαγές από Τρίτες Χώρες, Λογιστικός Προσδιορισμός ΦΠΑ)
 • Σύνταξη Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α (Intrastat , listing, Φ4 , Φ5) 
 • Σύνταξη Ισοζυγίων
 • Σύνταξη και Αποστολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων

 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • Υπολογισμός Αποσβέσεων – Τήρηση Μητρώου Παγίων
 • Υπολογισμός Προβλέψεων
 • Υπολογισμός Μεταβατικών Λογαριασμών
 • Συμφωνίες Λογαριασμών (Τραπεζών , Προμηθευτών , Πελατών κλπ)
 • Αποτίμηση Μενόντων – Κόστος Πωληθέντων
 • Αποτελέσματα
 • Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

 
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOFT1 
 
Εναλλακτικά σας προτείνουμε :
 
1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100 Α – GENERAL -  ΠΛΗΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ) 
ΓΙΑ ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ -  ΟΕ – ΕΕ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ - Φ.Π.Α - Κλείσιμο Ισολ/μου – Φορολογία – Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις )
Διάρκεια : 4 μήνες (130 ώρες)
Στόχος : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες  Λογιστή, Προϊστάμενου Λογιστηρίου και Βοηθό Λογιστή
 
2) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 100Α – ADVANCED - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΛΠ) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Διάρκεια : 1,5 μήνα (50 ώρες)
Στόχος : Σε οδηγεί άμεσα σε εργασίες Έμπειρου Λογιστή

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Θέμα Ομιλητής Ημερομηνία Ώρα  
Πρόγραμμα 100Α – BASIC - Βασικές Λογιστικές Εργασίες στη Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου. (Πλήρη Ανάλυση και Εφαρμογή Σχεδίου Λογαριασμών Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ – ΦΠΑ – Έμμεσων Φόρων – Διαδικασίες Κλεισίματος Ισολογισμού) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΛΕ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΛΕ 11:00 - 14:30

Τοποθεσία

Ακαδημίας & Χαριλάου Τρικούπη 18 , Αθήνα, Αθηνα

Διοργανωτής

Το ΚΕΛΕ ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1988 με βασικό αντικείμενο την Επιμόρφωση - Επαγγελματική Κατάρτηση:• Πτυχιούχων και Φοιτητών Οικονομικών Σχολών Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι.• Αποφοίτων Ιδιωτικών Οικονομικών Σχολών - Ι.Ε.Κ.• Αποφοίτων ΛυκείουΣτην Πρακτική:• ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ• ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ• ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ• ΔΙΕΘΝΗH ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (INTERNATIONAL ACCOUNTING)• Φ.Π.Α, Κ.Β.Σ , ΚΤΛΜε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Βιβλία - Παραστατικά και Μηχανογραφημένα Προγράμματα όπως λειτουργούν σήμεραΑ) Τα σύγχρονα Λογιστήρια των επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., ΑΤΟΜΙΚΕΣΒ) Τα Λογιστικά Φοροτεχνικά γραφείαΣτόχος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ:• Σε επιχειρήσεις με βιβλία Γ’ κατηγορίας• Σε ίδρυση Λογιστικού - Φοροτεχνικού Γραφείου• Σε Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο ΕπιχειρήσεωνΤΟ ΚΕΛΕ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ:• Τις πρωτοποριακές πρακτικές εφαρμογές• Την συνεχή επαφή με τον «κόσμο της αγοράς»• Την τεχνική υποστήριξη που παρέχει στους αποφοίτους του• ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:o Ως Λογιστής, Φοροτεχνικός, Χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε κάθε Επιχείρηση με μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ατομικές.o Καριέρα σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και Λογιστικά – Φοροτεχνικά γραφεία.o Ίδρυση Λογιστικού – Φοροτεχνικού γραφείου.• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΗΔΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ.