Π Ι Μ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Η

  • Διεύθυνση
  • Λ. Κωνστανσταντινουπόλεως 325
  • Επικοινωνία
  • Τηλ: 2105157700
    Fax: 2105157777
  • Ιστοσελίδα
  • www.sepim.gr
Διεύθυνση Λ. Κωνστανσταντινουπόλεως 325 Επικοινωνία 2105157700 Ιστοσελίδα www.sepim.gr

Η εταιρεία ΠΙΜ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Η παροχή των υπηρεσιών εξασφαλίζεται από άρτιο εκπαιδευμένο προσωπικό και εξειδικευμένους συνεργάτες. Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές διοργανώνουμε φυσικά και διαδικτυακά σεμινάρια.